„ATSPERIES jeb ceļā uz mērķiem!”

Aicinām Vidzemes reģiona jaunatnes darbiniekus piedalīties neformālās izglītības apmācībās par motivāciju un mērķu izvirzīšanu darbā ar jauniešiem „ATSPERIES jeb ceļā uz mērķiem!”. Apmācības notiks 2014. gada 8.- 10. oktobrī viesu namā „Laso”, Cēsīs.

Apmācību mērķis: Veicināt jaunatnes darbinieku izpratni par saviem un jauniešu mērķiem un motivāciju veiksmīgai turpmākai darbībai un sadarbībai. 

Pieteikšanās termiņš - 2014.gada 24.septembris!

Apmācību uzdevumi: 

1. Izprast jaunatnes darbinieka funkcijas un apzināties savu un jauniešu mērķu nozīmi ikdienas darbā;
2. Pilnveidot jaunatnes darbinieku sadarbības prasmes, balstoties uz motivācijas izpratni;
3. Attīstīt jaunatnes darbinieku pieredzes apmaiņu un sadarbības iespējas;
4. Apzināt un attīstīt idejas stratēģisko plānu izstrādei darbā ar jauniešiem.

Dalībnieku profils: 22 Vidzemes reģiona jaunatnes lietu speciālisti, jaunatnes darbinieki, jaunatnes organizāciju pārstāvji, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem un vēlas uzlabot savas prasmes darbā ar jaunatni. 

Apmācības vadīs: Lauma Žubule un Valters Melderis.

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Jūs varētu piedalīties visās apmācību dienās! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas - Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.

Piesakieties, aizpildot anketu elektroniski http://ejuz.lv/spervid līdz 24. septembrim! Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2014. gada 26. septembris.

 

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani – Laura Riekstiņa, tālr.: 22046231/ laura.riekstina[at]redcross.lv 

 

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienību „Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne” (JSPA reģionālais sadarbības partneris  Kurzemes, Zemgales un Vidzemes reģionā) Latvijas - Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv