Atskats uz Kurzemes jauniešu reģionālo forumu „Ievirzi Kurzemi!”

2013. gada 10.-11. maijā, Liepājā, notika Kurzemes reģionālais forums „Ievirzi Kurzemi!”, kas pulcēja kopā ap 100 jauniešus un jaunatnes darbiniekus no visas Kurzemes. Foruma mērķis bija veicināt sadarbību starp jauniešiem un citām jaunatnes jomā iesaistītām un ieinteresētām pusēm Kurzemē, lai satiktos, dalītos pieredzē, diskutētu par jaunatnes jomā aktuālām tēmām, aktīvi līdzdarbotos, kā arī interesanti un vērtīgi pavadītu laiku.

Lai dalībniekus iedrošinātu kopīgām aktivitātēm, foruma moderatori Māris un Rūdolfs aicināja sākt ar iepazīšanos. Vispirms – kustīgais „BINGO” uzdevums, kas liek atrast 25 citus zālē esošus cilvēkus, kas atbilstu vismaz vienam atšķirīgam apgalvojumam – dalībnieku vidū bija gan tādi, kas gribētu piedalīties Olimpiskajās spēlēs, gan tādi, kas šķiro atkritumus, raksta dzejoļus, ēd saldējumu aukstā laikā utt. Pamatīgākai pārējo dalībnieku iepazīšanai Inese piedāvāja sadalīties nelielās grupās un nobaudīt „Kurzemnieku brokastis”, kuru laikā foruma dalībnieki gan uzkoda „Biezpiena ķīlīšus” (un noskaidroja, kādai apdzīvotai vietai grupas biedri jūtas piederīgi), gan iestiprinājās ar „Rāceņu rīvinu” (un uzzināja, kādi ir klātesošo pašvaldību jauniešu lielākie sasniegumi), gan našķojās ar „Sklandu raušiem” (un lūdza viens otram parādīt smieklīgu seju).

Kad jaunieši un jaunatnes darbinieki jau labāk iepazinuši viens otru, laiks dalīties pieredzē un veiksmes stāstos, tādējādi rosinot jaunas idejas sadarbībai. Ar aicinājumu „Ko ES varu darīt lietas labā?” moderatori Dace, Kristīne un Rinalds dalījās ar iedvesmojošiem piemēriem par sadarbību, lai mudinātu klātesošos aizdomāties, ka viens nav cīnītājs jeb – spēks ir sadarbībā! Tas bija arī turpmāko diskusiju, kas notika „Pasaules kafejnīcas” formāta darba grupās, vadmotīvs. Kā svarīgākie sadarbības partneri tika izvēlēti uzņēmēji, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas (NVO), sabiedrība un, protams, citi jaunieši.

Lūk, dažas idejas, kā sadarboties ar katru atšķirīgo partneri:
JAUNIETIS – UZŅĒMĒJS:
-paralēli Kurzemes biznesa inkubatoram varētu veidot Kurzemes jauniešu biznesa inkubatoru ar mērķi izglītot jauniešus uzņēmējdarbības jomā;
-jāpopularizē labā prakse – piemēram, Nīcas pieredze, kur pašvaldība darbojas kā starpnieks starp uzņēmējiem un jauniešiem, lai savestu šīs abas puses kopā.

JAUNIETIS – SABIEDRĪBA:
-
lai jauniešus iesaistītu aktivitātēs sabiedrības labā, jāapzinās motivējošie faktori: gandarījums, pašvaldības atbalsts (piemēram, Rojā darbojas brīvprātīgā darba sistēma jauniešiem – ar jaunieti noslēdz vienošanos par darbu konkrētā jomā, veic paveiktā darba stundu uzskaiti un pēc sakrātajām 60 darba stundām iegūst sertifikātu), jauni kontakti, domubiedri, pieredzes apmaiņas iespējas, gada balva „Brīvprātīgā darba veicējs” (līdzīgi kā „Latvijas lepnums”);
-tika minēti dažādi vērtīgi brīvprātīgā darba piemēri: organizēt makulatūras vākšanu, kļūt par „lielo māsu/brāli” bērnam no riska ģimenes, rīkot jauniešu dienu savā pagastā, apmācīt pensionārus digitālajās prasmēs, popularizēt citu cilvēku labos darbus u.c.

JAUNIETIS – PAŠVALDĪBA:
-svarīgi, ka katrā pašvaldībā ir viens cilvēks („dvēsele”), pie kura jaunieši dodas ar savām domām, vēlmēm, idejām un pie kura dodas pašvaldību darbinieki par darba ar jauniešiem attīstības jautājumiem;
-kā viena no veiksmīgākajām metodēm, kā uzsākt sarunu pašvaldībā starp deputātiem un jauniešiem par jauniešiem aktuāliem jautājumiem, tika atzīta „Kafija ar politiķiem”;
-jaunieši var sevi pierādīt, izdarot labu darbu, kā rezultātā pašvaldība kļūst atvērtāka nākamajām jauniešu iniciatīvām.

JAUNIETIS – NVO:
-NVO var būt nozīmīgs atbalsts un resurss jauniešu aktivitāšu īstenošanai (piem., izīrējot/aizdodot nepieciešamās lietas jauniešu aktivitātēm – filmēšanai u.c., organizējot jauniešu kapacitātes celšanas seminārus utml.);
-NVO loma – organizēt un iesaistīt jauniešus brīvprātīgajā darbā ar mērķi uzlabot dzīves vidi sev un apkārtējiem.

JAUNIETIS – JAUNIETIS:
-jaunietim ir svarīgi saņemt atzinību no citiem jauniešiem, būt piederīgam kādai jauniešu grupai un ka ar viņu runā jauniešu valodā;
-jaunieši paši ir resurss citiem jauniešiem, jo var palīdzēt ar savām prasmēm un zināšanām, piemēram, karjeras meklējumos, izpildot mājas darbus, mācoties valodas, iedrošinot neaktīvos jauniešus, kopīgi sportojot, daloties ar mantām, kas pašiem nav nepieciešamas, vai pieredzē, ko guvuši un kas var noderēt citiem u.c.

"Pasaules kafejnīcas" darba grupu rezultātu apkopojums

Pēc spraigām diskusijām sekoja „Pilsētas medības” – dalībnieki sadalījās vairākās komandās, lai dotos uz kādu pašu izvēlētu vietu Liepājā, noskaidrotu vietējo iedzīvotāju viedokli par jauniešiem un izveidotu trīs minūšu garu reklāmu par to. Šīs aktivitātes laikā foruma dalībnieki uzrunāja vietējos iedzīvotājus ne tikai pilsētas ielās, bet arī lielveikalā, zobārstniecības poliklīnikā, Liepājas Universitātes kopmītnēs un citur. Komandu cītīga un radoša darba rezultātā tapa kodolīgas un asprātīgas „medībās” gūto „trofeju” prezentācijas. Viena no atziņām – jaunieši ir nevis mūsu nākotne, bet gan tagadne! Lūk, ko noskaidrojusi viena no komandām „Grauzēji”! http://www.youtube.com/watch?v=TlGHFimu5FU&feature=youtu.be

Foruma turpinājumā dalībniekiem tika dota iespēja gan stiprināt radušos kontaktus, gan uzzināt, kā labāk pasniegt savas idejas, gan paskatīties uz jauniešu aktivitātēm starptautiskā mērogā. Cerams, ka katrs guva sev nepieciešamo iedvesmas dzirksti, lai pārliecinātos par turpmākajiem soļiem, kā vislabāk ievirzīt Kurzemi – nesēžot malā un darot šodien to, ko citi negrib darīt, lai rīt varētu darīt to, ko citi nevarēs darīt*!

Forumu organizēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar biedrību „Development Bulb” un biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienību Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne (JSPA reģionālais sadarbības partneris Kurzemes un Zemgales reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.

Ieskaties arī, kā veicies:

Reģionālajā forumā „PAR jauniešiem reģionos: Latgales misija!”, kas notika 2012. gada  23. - 24. novembrī Daugavpilī
Jaunatnes darba stiprināšanas pasākumā „Zelta Rabarbers”, kas notika 2012. gada 8. jūnijā Gulbenē

 

*no dalībnieku pieteikuma anketām