Atskats par projekta „Solis ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā” pirmo semināru

Kā attīstīt uzņēmējdarbības prasmes un savu uzņēmīgumu? Ar ko sākt? Kam lūgt palīdzību? Šādi jautājumi jau ilgi nomocīja Jūrmalas jauniešus, līdz beidzot radās iespēja Zviedrijas, Erebrū pilsētas un Jūrmalas pilsētas jauniešus apvienot kopīgā jauniešu demokrātijas projektā „Solis ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā.”

Projekta mērķis ir jauniešu uzņēmējdarbības spēju un prasmju attīstīšana, iespēja iegūt informāciju un jaunas zināšanas par to, kā izstrādāt un ieviest savu biznesa vai iniciatīvas projekta ideju, kā arī sadarboties ar Zviedrijas jauniešiem un iepazīt viņu pieredzi un kultūru. Ar projektu plānots apzināties jauniešu uzņēmīguma un iniciatīvas lomu pilsētas attīstībā un vietējā demokrātijā. 

Pirmā jauniešu tikšanās norisinājās no 27. oktobra līdz 1. novembrim Jūrmalā. Kopā tika pulcēts 21 jaunietis no Zviedrijas un Latvijas, lai ar dažādām neformālās izglītības metodēm sāktu strādāt pie savām uzņēmējdarbības idejām. 6 dienu laikā izdevās izprast atšķirības starp biznesa un sociālo uzņēmējdarbību, nodefinēt mūsdienu uzņēmēja tēlu, attīstīt katram savu uzņēmējdarbības ideju, radīt tai finansiālo plānu un to prezentēt citiem topošajiem uzņēmējiem.

Pēc intensīva darba radām iespēju iepazīt gan zviedru, gan latviešu kultūru nacionālajos vakaros, kā arī dalībniekiem iepazīties savā starpā neformālā gaisotnē - talantu un iniciatīvu vakaros. Semināra laikā jauniešiem bija iespēja tikties ar Jūrmalas pilsētas domes deputātu A. Ābelīti, uzņēmēju M. Čudu un eksperti radošajos un inovāciju jautājumos V. Brakovsku. Šī tikšanās radīja iespēju smelties daudz jaunu ideju un apzināties, ka viss ir iespējams, galvenais ir nekad neapstāties.

„Šī bija lieliska iespēja ne tikai apciemot Latviju un Jūrmalu, bet arī iemācīties daudz ko jaunu par uzņēmējdarbību, attīstīt savu biznesa ideju un iegūt jaunus draugus Latvijā,” tā par projektu saka zviedru jauniešu līderis Eduardo.

Jūrmalas jaunieši ir ideju un iniciatīvu pilni un gatavi mēneša beigās doties uz otro semināru Orebrū, Zviedrijā.

Jauniešu demokrātijas projektu „Solis ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā” realizē Jūrmalas BJIC sadarbībā ar biedrību „Līdzdalības platforma” Latvijā un divām zviedru partneru organizācijām: IKMA Resurscenter un Ideell forening Globulen ar ES programmas „Jaunatne darbībā” atbalstu.