Atklāts rekonstruētais Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs

24. septembrī notika rekonstruētā Talsu novada Bērnu un jauniešu centra (BJC) atklāšana, kurā piedalījās Šveices Konfederācijas vēstnieks Markuss Niklaus Pauls Dutli (Markus Niklaus Paul Dutly), Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus, Romas katoļu baznīcas prāvests Andrejs Mediņš, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāvji un citi aicinātie viesi. Fotogrāfijas pieejamas šeit

Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs rekonstruēts Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide” projektā „Talsu novada jauniešu iniciatīvu centra izveide”.

Projekta ietvaros veikta BJC 3. stāva telpu renovācija, kā arī BJC vajadzībām pievienotas un rekonstruētas telpas arī ēkas 2. stāvā. Atbilstoši centra izveidei izvirzītajām prasībām Talsu novada jauniešu iniciatīvu centrā ir semināru un apmācību telpas, informācijas centrs, kas nodrošinās piekļuvi datoriem, internetam, uzziņu literatūrai un citiem informatīvajiem materiāliem. Izveidota telpa, kur jaunieši var aktīvi pavadīt savu brīvo laiku, telpas fiziskām un mākslas nodarbībām, atpūtas telpa, telpas jaunatnes organizāciju un iniciatīvu grupu birojiem, konsultāciju telpa, kā arī ir paredzēta telpa jauniešu izmitināšanai (30 personām). Projekta ietvaros iegādāts inventārs un aprīkojums: semināru krēsli, saliekamās gultas, sporta inventārs (basketbola, volejbola bumbas, badmintona inventārs), televizors, mūzikas centrs, elektriskā plīts, ledusskapis, virtuves iekārtojums u.c. SIA „CVS” veica Talsu novada jauniešu iniciatīvu centra rekonstrukciju Talsos, Brīvības ielā 17a. Būvniecības līguma summa ir Ls 238 361,95 (neieskaitot PVN).

Projekta kopējās izmaksas Ls 302 322,58, Šveices līdzfinansējums ir Ls 72 157,00 pašvaldības līdzfinansējums Ls 230 465,58. Projekts tika īstenots Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta: Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Inga Priede,
Talsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Par pasākumu - medijos

Ja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā un publikācijā norādīta saite uz citu iestāžu vai privātpersonu mājaslapām, kontiem vai vietnēm, par attiecīgajos informācijas resursos ievietoto informāciju Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra neatbild.