Atklāts Pļaviņu multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs!

Pļaviņu jauniešu iniciatīvu centrs „Ideja” nu ir kļuvis par multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru (JIC) ar jaunām iniciatīvām, dažāda vecuma jauniešu aktivitātēm, sadarbības projektiem ar nevalstiskajām organizācijām, iniciatīvas grupām, iestādēm un uzņēmumiem, un tagad tas ir centrs ar mūsdienīgu aprīkojumu un izremontētām telpām.

25. maijā atklātais multifunkcionālais JIC veidots Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. „Ideja” atrodas Pļaviņās (Daugavas iela 50, Pļaviņas), Daugavas krastā senā akmens ēkā, un tā logo ir poga.

Centrā veikts vērienīgs remonts, izveidotas konsultāciju un seminārtelpas (iegādāts aprīkojums: datori, projektors, lāzerprinteris, galdi, krēsli, plaukti, tāfele, video kamera). Jauniešu centrs ir pielāgots dažādu brīvā laika aktivitāšu nodrošināšanai (biljards, galda futbols, gaisa hokejs, trenažieri, florbols skeitošana, bokss), iegādāts arī virtuves aprīkojums. Līdz šim īstenoti vairāki centra publicitātes pasākumi.

„Lai rodas jaunas ideju pogas, lai ir reālas iespējas idejas pogāt! Priekšā – darbs! Priekšā pārrunas ar lēmējvaras pārstāvjiem par centra attīstību, tātad ieguldījumu tajos jauniešos, kas vēl ir Pļaviņu novadā. Priekšā - jauni projektu konkursi, jauni izaicinājumi. Priekšā - realitāte un sapņi!” Tā saka Ināra Upeniece, Pļaviņu multifunkcionālā JIC „ Ideja” vadītāja.

Ar multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra „ Ideja” darbību tiks uzlabota Pļaviņu novada jauniešu dzīves kvalitāte: veicināts jauniešu brīvprātīgais darbs, līdzdalība sabiedrībā notiekošajā, pieejamība interešu un neformālajai izglītībai, piekļuve jauniešiem aktuālai un vērtīgai informācijai, kā arī veicinātas jauniešu iniciatīvas, pasākumi, projektu īstenošana un jauniešu starptautiskās aktivitātes. Centrs iesaistīs arī mazaktīvus Pļaviņu novada jauniešu, sākot no jauniešiem, kas nevēlas iekļauties sabiedrībā līdz cilvēkiem, kam, kas to nevar izdarīt (fiziskas vai garīgas problēmas, materiālie apstākļi, dzīves vieta).

Pļaviņu multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide tika finansēta no Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” līdzekļiem, kā arī Pļaviņu novada domes līdzfinansējuma. Projekta kopējās izmaksas ir 61515,64 LVL. Pļaviņu novada domes ieguldījums – 3075,79 LVL (5%).

Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros veiksmīgi jau darbojas jaunizveidotie un līdz 2012. gada 1. jūnijam atvērtie multifunkcionālie jaunatnes iniciatīvu centri Ilūkstē, Tukumā, Saldū, Burtniekos,  Kandavā un Madonā.

Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” projekta īstenotājs ir valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”.