Atklāts Ilūkstes novada Multifunkcionālais Jaunatnes iniciatīvu centrs

2011. gada 21. decembrī tika atvērts otrais multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros - Ilūkstes novada Multifunkcionālais Jaunatnes iniciatīvu centrs (Ilūkstē, Raiņa ielā 33).

Šī centra telpas atrodas interešu izglītības iestādes ēkā, kur jaunieši pulcējās jau iepriekš, pavadot brīvo laiku radoši un lietderīgi, piemēram, spēlējot spēles un dažādus mūzikas instrumentus, taču ēkai bija nepieciešama rekonstrukcija, jo telpas nebija remontētas, kā arī trūka materiāltehniskās bāzes (datortehnika, mēbeles, mūzikas instrumenti u.c.). Līdz ar to tagad, pēc  telpu renovācijas un iekārtošanas, jauniešiem ir iespēja pavadīt brīvo laiku mūsdienīgā multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centrā. Ieskats atklāšanas pasākumā: http://www.youtube.com/watch?v=I8tS9Zy61vI
 
Jauniešu viedokļu un ideju apzināšana bija kā pamats, veicot telpu iekārtojuma plānošanu, sienu un griestu krāsojumu, kā arī nosakot nepieciešamo aprīkojumu.
 
Ilūkstes novada Jaunatnes iniciatīvu centrā jauniešiem būs iespēja pulcēties vienkopus un  lietderīgi pavadīt laiku atbilstoši interesēm, kā arī ieguldīt savu radošo potenciālu dažādu aktivitāšu īstenošanā - rakstīt projektus, izstrādāt un īstenot savas idejas, organizēt kursus un apmācības, kā arī līdzdarboties novada sabiedriskajā dzīvē.
 
Turklāt jauniešiem nu ir radīta iespēja arī ievērot veselīgu dzīvesveidu, izmantojot trenažieru un vingrošanas zāli, kā arī rīkojot dažādus pasākumus un deju vakarus. Jaunieši varēs kopā spēlēt spēles vai arī vienkārši komunicēt atpūtas telpās.  Pie tam krīzes situācijās centrā ir iespējams pārnakšņot un risināt radušās problēmas kopā ar speciālistiem.
 
Ilūkstes novada Jaunatnes iniciatīvu centra izveide tika finansēta no Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” līdzekļiem, kā arī Ilūkstes novada Domes līdzfinansējuma. Līdz 2013. gadam pavisam 17 Latvijas Republikas pašvaldībās tiks izveidoti multifunkcionāli jaunatnes iniciatīvu centri Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.

Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” projekta īstenotājs ir valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”.