Atklāta pieteikšanās Iespējamā misijā. Astotajā iesaukumā tiks uzņemti 30 dalībnieki

Sākot ar 13. oktobri, tiks atklāta un līdz 1. decembrim ilgs pieteikšanās izglītības programmas Iespējamā misija (IM) Astotajam iesaukumam. Aicinām zinošus un mērķtiecīgus pēdējā kursa studentus, augstskolu absolventus un jaunos profesionāļus pieņemt izaicinājumu par savu turpmākās profesionālās un personīgās izaugsmes ceļu izvēlēties dalību programmā un darbu skolā.

Starptautiskos pētījumos secināts, ka izglītības sistēmas kvalitāte nevar būt augstāka par tās skolotāju kvalitāti. Šobrīd Latvijā 40% skolotāju ir vecāki par 50 gadiem un būtisks ir jautājums - kas nomainīs šo skolotāju paaudzi? Lai nodrošinātu iespējas katram bērnam Latvijā saņemt kvalitatīvu izglītību un līdz ar to veicinātu valsts ekonomisko attīstību un konkurētspēju, kritiski svarīgi, lai par skolotājiem kļūst labākie augstskolu absolventi ar labām akadēmiskajām zināšanām, līdera potenciālu un vēlmi strādāt skolā, lai palīdzētu bērniem attīstīt viņu potenciālu.

Tāpēc IM aicina jauniešus pieņemt izaicinājumu kļūt par programmas dalībnieku un divus gadus strādāt kādā Latvijas skolā par pilna laika skolotāju, pasniedzot savai izglītībai atbilstošus mācību priekšmetus. Tā ir iespēja pierādīt, ka katrs bērns var sasniegt augstus mērķus, kā arī ietekmēt sabiedrības nākotni jau šodien. 

Līdztekus darbam skolā katru otro nedēļas nogali divu gadu garumā IM dalībnieki piedalās intensīvās praksē balstītās mācībās, kurās apgūst mācīšanas un vadības prasmes. Jaunie skolotāji saņem arī individualizētu profesionāļu atbalstu, kas palīdz izvērtēt un pastāvīgi uzlabot darba kvalitāti. IM absolventi atzīst, ka programmā un skolā gūtā pieredze attīsta spēju efektīvāk komunicēt un organizēt citus darbam, izprast savu un citu uzvedību un rīcības motīvus, objektīvi izvērtēt paveiktā darba kvalitāti, izvirzīt īstermiņa un ilgtermiņa mērķus gan sev, gan citiem, kā arī efektīvi plānot laiku mērķu sasniegšanai.

IM pretendentam jāiztur 4 atlases kārtas. Līdz šim konkurss uz vienu IM dalībnieka vietu bijis vidēji 1:10. Atlasē tiek vērtēti potenciālā dalībnieka akadēmiskie, sabiedriskie un/vai profesionālie sasniegumi, mērķtiecība un neatlaidība, gatavība mācīties, komunikācijas prasmes un motivācija dalībai programmā. Pieteikties var pretendenti, kuriem jau ir bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā izglītība vai plāno to iegūt 2014./2015. studiju gadā. Būtiski, lai izvēlētā mācību priekšmeta nozarē augstskolā ir apgūti atbilstoši studiju kursi vismaz 8 KP apjomā.

Īpaši rosinām IM  pieteikties kandidātus ar izglītību dabaszinātnēs, informātikā un matemātikā. Tehniskās un inženierzinātnes ir izvirzītas kā prioritāras valsts sekmīgai attīstībai nākotnē, bet skolās eksakto mācību priekšmetu skolotāju, kas spētu jauniešus ieinteresēt un iedvesmot mācīties matemātiku, fiziku un ķīmiju, sāk pietrūkt. Liela daļa IM skolotāju māca tieši šos mācību priekšmetus. 

Kopš IM  dibināšanas 2008. gadā, Latvijas skolās strādājuši vai joprojām strādā 112 programmas dalībnieki. Vidēji katrs dalībnieks strādā ar 70 – 400 bērniem, līdz ar to IM skolotāju mācīto skolēnu skaits sasniedzis 17 000.  

Pēc diviem gadiem IM dalībnieki kļūst par absolventiem un turpina īstenot programmas un savus mērķus. No 69 absolventiem 48% turpina strādāt skolā par skolotājiem, 17% darbojas izglītības vadībā, 38% uzņēmējdarbībā - no tiem 46% saistībā ar izglītības iniciatīvām un projektiem.

Lai pieteiktos IM, vispirms jāreģistrējas pieteikuma anketas saņemšanai piesakies.iespejamamisija.lv. Šeit arī atradīsiet vairāk informācijas par nosacījumiem, atlases procesu un programmas gaitu.

Iespējamā misija ir 2008. gadā izveidota izglītības programma, kas pastāv, lai nostiprinātu izglītību kā vērtību Latvijā. Tās dibinātāji – Swedbank, Lattelecom, Ideju partneru fonds -  un atbalstītāji uzskata, ka kvalitatīvas izglītības pamats ir labs skolotājs, tāpēc tā ik gadu piesaista darbam skolā labākos augstskolu absolventus un palīdz viņiem kļūt par iedvesmojošiem skolotājiem. Programmas mērķis ir nodrošināt, lai katrs bērns Latvijā saņem kvalitatīvu izglītību, kas attīsta viņa spējas, kā arī motivāciju un prasmes mācīties mūža garumā, jo Latvijas sekmīgas attīstības pamats ir gudri, radoši un prasmīgi cilvēki.

 

Papildus informācija:
Egija Saļņikova
Iespējamās misijas Partnerības un komunikācijas vadītāja 
26171151, egija.salnikova[at]iespejamamisija.lv