Ārzemju izglītība Rīgā. No Eiropas līdz Ķīnai!

Atkal klāt rudens un  laiks apzināt tuvākas un tālākas izglītības perspektīvas gan Latvijā, gan ārzemēs. Tradicionālā ārzemju izglītības izstāde „Starptautiskās izglītības dienas”, kuru jau kopš 2004. gada divas reizes gadā Baltijas valstīs organizē Baltic Council for International Education kopā ar izglītības aģentūru "Meridian Group", ir lieliska izdevība iegūt informāciju par vidējās un augstākās izglītības iespējām, kā arī  svešvalodu kursiem dažādās valstīs un  izlemt - turpināt mācības tepat Latvijā  vai sameklēt interesējošo programmu kādā no Eiropas universitātēm vai varbūt Ķīnā. Šogad „Starptautiskās izglītības dienas” Rīgā notiks sestdien, 5. oktobrī  Radisson Blu Hotel Latvija, Elizabetes ielā 55 no plkst. 10.00 - 18.00. Ieeja izstādē bez maksas.       

Izstādē piedalīsies vairāk nekā 80 mācību iestādes un ar izglītību ārzemēs saistītas organizācijas:
•    Universitātes no Lielbritānijas, Nīderlandes, Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Šveices, Ķīnas u.c. valstīm;
•    Mūzikas un deju konservatorijas no Anglijas un Nīderlandes;
•    Viesnīcu menedžmenta skolas no Šveices;
•    Prestižas Anglijas un Šveices privātskolas un neatkarīgās koledžas;
•    Valsts finansētās britu vidusskolas un tālākizglītības koledžas;
•    Uz britu privātskolu bāzes izveidotās skolēnu vasaras nometnes, kas piedāvā angļu valodas  kursus apvienojumā ar aktivitāšu programmām un akadēmiskajiem priekšmetiem, specializētās futbola nometnes, u.c.;
•    Britu eksāmenu centrs Latvijā BCIE, kas administrē IELTS, Cambridge English Language Assesment, kā arī tālmācības un profesionālos eksāmenus;
•    Lielbritānijas Padome Latvijā.

Visu izstādes dalībnieku saraksts atrodams interneta vietnē:  www.balticcouncil.org 

Izstādes apmeklētāji  tieši no mācību iestāžu pārstāvjiem varēs  uzzināt  par daudzpusīgām izglītības iespējam  un iegūt informāciju  par programām, uzņemšanas noteikumiem un  finanšu jautājumiem , kā arī saņemt kompetentas atbildes un profesionālus padomus  par  pieteikšanās procesu studijām  Lielbritānijas  universitātēs caur  Universities and Colleges Admissions Service (UCAS), kā arī citiem ar izglītību ārzemēs saistītiem jautājumiem no aģentūras „Meridian Group” un Baltijas starptautiskās Izglītības padomes darbiniekiem. Abas organizācijas jau daudzus gadus ir Lielbritānijas Universities and Colleges Admissions Service (UCAS) centri Latvijā,  kur iespējams saņemt konsultatīvu un praktisku palīdzību, stājoties Lielbritānijas universitātēs, kas, neskatoties uz mācību maksas paaugstināšanu 2012. gadā, joprojām potenciālajos studentos  izraisa vislielāko  interesi  gan ar savu programmu kvalitāti, gan daudzveidību.     

Pēc beidzamajiem  Lielbritānijas Augstākās izglītības statistikas aģentūras (HESA) pieejamajiem  datiem  laika posmā  no 2008. – 2012. gadam kopējais  Latvijas studentu skaits  Apvienotās Karalistes universitātēs pieaudzis no 1430 līdz 2285. Visvairāk studentu bijis bakalaura studiju programmās – 1120 (2008./2009. mācību gadā), bet 2011./2012.gadā – 1930. Savukārt maģistrantūras programmās studentu skaits pieaudzis no 180 studentiem 2008./2009. mācību gadā līdz 235 (2011./2012.gadā) . Pārējie 135 studenti (2008./2009.mācību gadā) un 120 (2011./2012.gadā) izvēlējušies dažādas pirmā līmeņa augstākās izglītības programmas.

Izstādē būs pārstāvētas universitātes no Lielbritānijas, Nīderlandes, Ķīnas, Šveices, Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Lietuvas u.c. valstīm. Jaunieši, kas domā par bakalaura vai maģistrantūras studijām ārzemēs, varēs izvērtēt un salīdzināt  akadēmisko un profesiponālo programmu iespējas, kā arī uzzināt par praktiskām sadzīves lietām, ar ko nākas saskarties, studējot dažādās valstīs. Izstādē līdzās Eiropas valstu universitātēm  piedalīsies 20 Ķīnas Tautas Republikas universitāšu pārstāvji, kā arī Ķīnas stipendiju  padome (China Scholarship Council). Pateicoties ievērojamajiem sasniegumiem ekonomikā, kā arī straujai zinātnes un tehnoloģiju attīstībai, Ķīnas augstskolu piedāvāto programmu kvalitāte pēdējos gados ir guvusi atzinību visā pasaulē. Ķīna kļuvusi par  vienu no populārākajām valstīm, kurā augstāko izglītību vēlas iegūt ārzemju studenti. Turklāt  Ķīnā izstrādāta īpaša valdības programma, kuras mērķis ir piesaistīt intelektuālas investīcijas. Tās ietvaros Ķīnas valdība katru gadu piešķir stipendijas, kas sedz  izdevumus par mācībām, dzīvošanu, transportu un citus papildus izdevumus pilnā apmērā vai daļēji. Šī stipendiju programma ir attiecināma arī uz Baltijas valstīm. Izstādes apmeklētājiem būs iespēja uzzināt kādas programmas angļu valodā iespējams apgūt  Ķīnas universitātēs, kā arī iegūt informāciju no Ķīnas stipendiju  padomes par to, kādā veidā iespējams saņemt stipendiju studijām Ķīnā.

Jau atkārtoti izstādē  piedalīsies Anglijas mūzikas un deju konservatorija Trinity Laban Conservatoire of Music & Dance, kurā iespējams apgūt bakalaura programmas, kas saistītas ar mūzikas, džeza, mūsdienu dejas, kā arī  muzikālo teātru  izpildītāju sagatavošanu.  Varēs uzzināt arī par klasiskās mūzikas un džeza programmām, ko piedāvā Prince Claus Conservatoire, kas ietilpst Hanze University of Applied Science Groningen (Nīderlande) sastāvā .

Par prestižajām tūrisma un viesnīcu menedžmenta programmām, kā arī citām viesmīlības industrijas  specialitātēm  varēs uzzināt no prestižo Šveices hoteļu menedžmenta  skolu pārstāvjiem. To, cik būtiska ir britu privātskolu dalība „Starptautiskajās izglītības dienās”, apliecina mūsu jauniešu veiksmes stāsti. Stefans Rozanskis, kas pēc izcilu A - Level eksāmenu rezultātu saņemšanas  (A*A*A*A*)  Kingswood School šoruden uzsāks ķīmijas studijas Oksfordas universitātē, tieši izstādē iepazinās ar skolas pārstāvi un pēc veiksmīgas intervijas varēja kārtot iestājeksāmenus skolā. Arī  Sintija Eisaka, pirms 3 gadiem izstādē tiekoties ar vairāku skolu pārstāvjiem, izlēma turpināt izglītību DLD koledžā Londonā. Šovasar, beidzot koledžu, Sintija A-Level eksāmenos saņēmusi augstāko novērtējumu A* četros priekšmetos, un tas viņai ļauj uzsākt ekonomikas studijas University College London. Šo uzskaitījumu var turpināt, jo arī citi privātskolu abiturienti iestājušies labākajās savas nozares universitātēs: Warwick, Bath, Cass Business School (City university), York, Loughborough, East Anglia u.c. Tikšanās ar skolu direktoriem ir lieliska iespēja mērķtiecīgiem un ambicioziem jauniešiem un viņu vecākiem noskaidrot, kādā veidā iespējams iestāties prestižākajās britu universitātēs un izvēlēties savu mērķu īstenošanai atbilstošāko skolu. 

Valsts finansētās britu vidusskolas un tālākizglītības koledžas piesaista ar iespēju mācīties A-level un profesionālajās programmās  bez maksas, sedzot tikai administratīvo maksu un dzīvošanas izdevumus. Daudzās britu privātskolās vasaras laikā tiek piedāvātas vasaras programmas bērniem. Šoreiz izstādē varēs uzzināt gan par ierastajām angļu valodas un aktivitāšu programmām, kas ļauj iejusties privātskolu atmosfērā un apskatīt Angliju ekskursiju laikā,  gan arī tām, kuras ļauj pārbaudīt savas angļu valodas zināšanas, mācoties akadēmiskos priekšmetus.

Konferenču zālē  notiks arī vairāki semināri:
11.00 – 12.00
„Laipni lūgti inženierzinātņu nākotnē!” - Kārlis Mendziņš, Rūdolfs Agrens, The Institute of Engineering, Hanze University of Applied Sciences, Groningena (Nīderlande)
12.00 – 13.00
 „SEG – pasaules līderi viesmīlības menedžmenta izglītībā” - Jovana Pejcic, Swiss Education Group (Šveice)
13.00 – 14.00
“Trinity Laban Conservatoire of Music & Dance – līderi muzikālajā un dejas izglītībā ” - Elizabeth Aduku, Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance (Lielbritānija)
14.00 – 15.00
“IELTS, britu eksāmeni – atpazīstamība Latvijā un ārzemēs”- Inga Saulīte Bēniņa Baltic Council for International Education (Latvija)


Izstādes laikā   apmeklētāji  varēs iegūt papildus informāciju par starptautisko angļu valodas  eksāmenu IELTS: kur un kad  to var kārtot Latvijā, kā labāk sagatavoties un kādus materiālus izmantot, kā arī par iespēju piereģistrēties IELTS eksāmenam  on-line jeb internetā.

Tiks paziņoti arī eseju konkurssa “IELTS – The Key to Your Success!”  uzvarētāji , kuriem tiks dota  iespēja bez maksas nokārtot IELTS eksāmenu 2013. gada decembrī un saņemt starptautiski atzīto IELTS  sertifikātu.

Papildus informāciju par izstādi „Starptautiskās Izglītības Dienas 2013” iespējams saņemt pa telefonu 67317627 vai pa elektronisko pastu info@balticcouncil.org, vai riga@balticcouncil.org.