Ar “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu pieredzes apmaiņas semināru Latvijā sākas “Time to Move” kampaņa

Lai informētu jauniešus par plašajām mobilitātes iespējām, Eiropas informācijas tīkls jauniešiem Eurodesk oktobrī visā Eiropā organizē kampaņu “Time to Move”. Latvijā kampaņu īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, kas aicina jauniešus apmeklēt bezmaksas pieredzes apmaiņas semināru “Es piedalījos/īstenoju “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu”.

Pieredzes apmaiņas seminārs notiks 2. oktobrī, no plkst. 15:00 līdz plkst. 18:00, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (Mūkusalas ielā 41, Rīgā, 1. stāvā).

Darba programma

14:45 – 15:00 – reģistrēšanās.
15:00 – 15:30 – “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu iespējas, Eurodesk aktualitātes (Jolanta Sermā, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra).
15:30 – 15:50 – Mana pieredze ar “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem (Linda Medne no biedrības “Latvijas Mazpulki”).
15:50 – 16:10 – Mana pieredze ar “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem (jaunieši no biedrības “Young Folks”).
16:10 – 16:30 – No jaunieša līdz Jauniešu apmaiņas projektu īstenotājam un “Erasmus+” 30gades vēstniekam (Jana Janaite no nevalstiskās organizācijas “Baltijas Reģionālais fonds”).
16:30 – 17:00 – Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centra jaunieši dalās pieredzē par “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu īstenošanu.
17:00 – 17:30 – Kā Latvijā klājas Eiropas brīvprātīgajiem - Lūcijai un Tomasam? Stāstā dalīsies paši jaunieši, kuri savu EBD veic “Baltijas Reģionālajā fondā”).
17:30 – 17:45 – jautājumi un atbildes.

Pieteikšanās semināram iespējama līdz 26. septembrim tiešsaistē http://bit.ly/2f7dxHO. Nākamajā dienā (27. septembrī) uz anketā norādītajām elektroniskā pasta vēstulēm nosūtīsim apstiprinājumu dalībai seminārā.

Ņemot vērā, ka vietu skaits seminārā ir ierobežots, aicinām neatlikt pieteikšanos uz pēdējo brīdi.

Kampaņa “Time to Move” visā Eiropā notiek visu oktobri. Latvijā kampaņu īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Plašāka informācija timetomove.eurodesk.eu.

Par Eurodesk

Šobrīd jau vairāk nekā 1000 jaunatnes speciālistu strādā Eurodesk tīklā visā Eiropā. Šī tīkla mērķis ir informēt jauniešus par mobilitātes iespējām Eiropā, kā arī veicināt jauniešu aktīvu līdzdarbošanos sabiedriski politiskajā dzīvē. Eurodesk ar savu darbību atbalsta “Erasmus+” programmu, informējot jauniešus par viņu plašajām iespējām. Eurodesk speciālisti vienmēr pārliecinās, lai informācija, kuru viņi izplata, ir aktuāla. Ar Eurodesk informācijas punktiem var iepazīties un saņemt plašāku informāciju Eurodesk.eu tīmekļa vietnē.

Programma “Erasmus+” sniedz iespēju darboties neformāli, veidot un īstenot projektus starptautiskā līmenī, sadarboties ar citu valstu jauniešiem, iegūt nozīmīgas prasmes un iemaņas, attīstot jaunatnes jomu Eiropā un Latvijā. Programmas mērķis ir veicināt Eiropas pilsonības apzināšanos un iesaistīt jauniešus Eiropas nākotnes veidošanā.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Erasmus+” īstenošanu Latvijā, savukārt  Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina  programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt www.jaunatne.gov.lv sadaļā “Erasmus+”. Savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem - www.viaa.gov.lv sadaļā “Erasmus+”.

Papildus informācija:
Kintija Bulava
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Komunikācijas daļas vecākā referente
Tālr.nr. 67356247
e-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv