Ar “DiscoverEU” atbalstu 58 jaunieši no Latvijas apceļos Eiropu

Šī ir jau otrā reize, kad Eiropas Komisija 18 gadīgiem jauniešiem piedāvā neformāli mācīties, ar “DiscoverEU” ceļojot pa visu Eiropu, plānojot savus ceļojumus, mācoties no savas pieredzes, gūstot iespējams pirmo patstāvīgas dzīves pieredzi, iepazīstot Eiropas kultūru dažādību un gūstot citas dzīvei noderīgas prasmes.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka kopumā visā Eiropā “DiscoverEU” iniciatīvai pieteicās 78 702 jaunieši. No Latvijas – 490, no Lietuvas – 918, bet no Igaunijas – 256. Ar “DiscoverEU” atbalstu ceļojumos no Latvijas dosies 58 jaunieši, no Lietuvas – 76, no Igaunijas – 44. Ceļojumos jaunieši dosies laika periodā no 15. aprīļa līdz 31. oktobrim. “DiscoverEU” jauniešiem atmaksā ceļa izmaksas. Ēdināšana un dzīvesvieta jāsedz pašiem.

Pamatā ceļošana notiks ar vilcienu. Bet ceļošanas karte ļaus izmantot arī citus transporta līdzekļus, tostarp autobusus un prāmjus. Ar lidmašīnu būs atļauts lidot izņēmuma gadījumos un tad, ja nav pieejami citi transporta līdzekļi. Tas dos iespēju piedalīties iniciatīvā arī jauniešiem, kuri dzīvo attālos reģionos vai uz salas.

Lai pieteiktos “DiscoverEU” iniciatīvai, jauniešiem no 29. novembra līdz 11. decembrim Eiropas Jaunatnes portālā vajadzēja atbildēt uz pieciem jautājumiem. Tā kā “DiscoverEU” iniciatīva ir paredzēta tikai 18 gadus veciem jauniešiem, tad šoreiz konkursā varēja piedalīties jaunieši, kuri dzimuši no 2000. gada 1. janvāra, līdz 2000. gada 31. decembrim.

Pēc pirmā “DiscoverEU” pa visu Eiropu pērnvasar ceļoja 14 475 jauniešu, starp kuriem 44 jaunieši no Latvijas. Populārākās valstis, kuras jaunieši apmeklēja, bija Vācija, Francija, Itālija, Nīderlande, Austrija un Čehija. Aptaujājot jauniešus pēc ceļojuma, viņi atzina, ka “DiscoverEU” laikā viņi mācījušies būt patstāvīgi, iepazinuši citu valsts tradīcijas un kultūru, mācījās patstāvīgi plānot un organizēt, kā arī risināt neparedzētas situācijas. 65 % no aptaujātajiem atzina, ka viņiem bez “DiscoverEU” nebūtu šādas iespējas apceļot Eiropu.

Šogad plānots, ka ar “DiscoverEU” atbalstu pa visu Eiropu ceļos 14 536 jaunieši. To, cik jauniešu no katras valsts saņem “DiscoverEU” ceļojumus, Eiropas Komisija nosaka proporcionāli iedzīvotāju skaitam katrā valstī un visā ES kopumā.

Plānots, ka “DiscoverEU” iniciatīva turpināsies un katru gadu pilngadību sasniegušie jaunieši varēs doties ceļojumus pa Eiropu, iepazīstot Eiropas kultūru dažādību, pārvietošanās brīvību u.c. Nākamā pieteikumu iesniegšanas kārta sāksies 2019. gada vasarā (konkrēti datumi tiks paziņoti vēlāk).

Plašāka informācija https://europa.eu/youth/Discovereu_lv.

JSPA Eurodesk atbalsta “DiscoverEU” informatīvi.

 

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru
JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2019. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.

 

Papildu informācijai:
Kintija Bulava
Komunikācijas daļas vecākā referente                
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra                
Tālr.: 67356247, e-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv