Ar atraktīvām metodēm popularizē Eiropas Brīvprātīgo darbu

Jaunieši, kas nupat atgriezušies Latvijā no brīvprātīgā darba veikšanas Portugālē, Grieķijā, Ungārijā un citās valstīs, nedēļas nogalē aicināja arī citus savus vienaudžus piedalīties neformālās izglības projektos, uzdrošināties doties Eiropas Brīvprātīgajā darbā, iegūt jaunu pieredzi, zināšanas un apgūt jaunas prasmes un iemaņas. Ar dažādām atraktīvām metodēm bijušie Eiropas Brīvprātīgā darba brīvprātīgie Rīgas sirdī – laukumā pie Brīvības pieminekļa - pievērsa garāmgājēju uzmanību, lai pastāstītu, ka šī iespēja – Eiropas Brīvprātīgais darbs (EBD) - ir pieejama ikvienam jaunietim.

Sabiedrības informēšanas aktivitātes mērķis bija dalīties ar citiem iedzīvotājiem ar EBD projektos iegūto pieredzi un informēt jauniešus par iespējām pieteikties Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” 2. apakšprogrammai „Eiropas Brīvprātīgais darbs”.

Pirms sabiedrības informēšanas aktivitātēm 21 jauniešu grupa – bijušie brīvprātīgie – satikās Ikgadējā EBD pasākumā Rāmavas muižā. Pasākuma mērķis bija nodrošināt bijušajiem brīvprātīgajiem laiku, telpu un nepieciešamo atbalstu, lai izvērtētu EBD projektu laikā gūto pieredzi, zināšanas un prasmes. Tikšanās pasākums, ko organizēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, tika rīkots, lai motivētu brīvprātīgos arī turpmāk iesaistīties jaunatnes darbā (projektos, aktivitātēs, NVO sektorā) un lietderīgi izmantotu EBD iegūtās un pilnveidotās kompetences (zināšanas, prasmes un iemaņas).

Zanda, kas piedalījās EBD tikšanās pasākumā, savā EBD projektā darbojās kādā Slovākijas pamatskolā kā skolotāja asistente, kā arī strādāja ar pieaugušajiem vietējā ciematā, lai veicinātu ciemata attīstību un sadraudzību. EBD projektā viņa nolēma doties, jo pēc studijām nezināja, ko tālāk dzīvē darīt, vēlējās pārmaiņas un pamēģināt kaut ko jaunu. Projekta laikā Zanda atklāja, ka tomēr spēj strādāt ar bērniem, iepazina vairāk ne vien sevi, bet arī daudz jaunu cilvēku un citu kultūru.

Eiropas Brīvprātīgais darbs ir iespēja ikvienam jaunietim vecumā no 18 līdz 30 gadiem doties uz kādu Eiropas vai citu pasaules valsti un darboties līdz pat 12 mēnešiem kādā organizācijā, darot ko vērtīgu gan sev, gan sabiedrībai. Pieteikšanās un dalība EBD projektos brīvprātīgajam (-ai) ir bez maksas. EBD ir iespēja arī tiem jauniešiem, kas pašreiz ir bez darba un vēlas iegūt jaunu pieredzi kādā sev interesējošā jomā (piemēram, mediji un komunikācijas, māksla un kultūra, darbs izglītības iestādēs, sociālajos centros u.c.), uzlabot svešvalodu zināšanas un iepazīt citas valsts kultūru. Sīkāka informācija: www.jaunatne.gov.lv

Programma „Jaunatne darbībā” sniedz iespēju darboties neformāli, veidot un īstenot projektus nacionālā un starptautiskā līmenī, sadarboties ar citu valstu jauniešiem, iegūt nozīmīgas prasmes un iemaņas, attīstot jaunatnes jomu Eiropā un Latvijā. Programmas „Jaunatne darbībā” mērķis ir veicināt visu jauniešu iekļaušanu neatkarīgi no viņu izglītības, sociālā stāvokļa vai kultūras vides. Atkarībā no projekta veida programmā var piedalīties jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem.

Kontaktinformācija:
Iluta Stepanova
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Komunikācijas daļas vecākā referente
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
iluta.stepanova@jaunatne.gov.lv
Tālr.:  +371 67356251
Fakss: +371 67358060