Aptauja pieaugušo izglītības jomā strādājošajiem

Eiropas Komisija veic pētījumu "Pieaugušie, kas mācās digitālajā vidē", kura rezultātā plānots izveidot detalizētu aprakstu un veikt analīzi par pašreizējo Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošanu mācību procesā pieaugušo izglītībā Eiropā.

Eiropas līmenī tiek atzīta būtiskā IKT loma, lai paplašinātu piekļuvi izglītības iespējām sabiedrībā un atbalstītu mūžizglītību. Šī pētījuma ietvaros tiek veikta aptauja, lai apkopotu informāciju, kā pieaugušo izglītības nodrošinātāji izmanto IKT un atvērtos izglītības rīkus. Ikviens, kurs strādā pieaugušo izglītības jomā, ir aicināts aizpildīt aptauju.