Aptauja par metodisko materiālu reproducēšanas Braila rakstā pakalpojuma izmaksām

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (turpmāk – aģentūra) administrētās Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros aģentūra aicina iesniegt piedāvājumus divu metodisko materiālu reproducēšanas Braila rakstā pakalpojuma izmaksām.

Informācija par metodiskā apmācību materiāla reproducēšanu Braila rakstā.
Projektā „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” paredzēto metodisko apmācību materiālu izstrādes ietvaros iekļauta arī sagatavoto 2 metodisko materiālu reproducēšana Braila rakstā:
1) metodiskais apmācību materiāls „Redzi citādāk!” par neformālās izglītības jēdzienu un jauniešu līdzdalības principiem;
2) metodiskais apmācību materiāls „Redzi citādāk! 2” - neformālās izglītības metodes darbam ar vājredzīgiem un neredzīgiem jauniešiem”. 

Materiāls tiks nosūtīts elektroniskā veidā, pēc pieprasījuma saņemšanas, to nosūtot uz elektronisko pastu aija.riba@jaunatne.gov.lv, materiālu paraugi Braila rakstā pieejami Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā, Mūkusalas ielā 41 , 2.stāvā.

Reproducējamo materiālu apjoms un skaits:
1 materiāls – aptuveni 24 lapas (47 000 zīmes bez atstarpēm + vāki) Word dokumentā – 25 eksemplāri Braila rakstā.
2 materiāls – aptuveni 20 lapas (37 000 zīmes bez atstarpēm + vāki) Word dokumentā – 22 eksemplāri Braila rakstā.

Pakalpojuma izpildes termiņš: 1 mēneša laikā pēc līguma noslēgšanas.

Pakalpojuma piedāvājuma iesniegšana.
Piedāvājums jānosūta uz e-pasta adresi aija.riba@jaunatne.gov.lv līdz 06.09.2013. un tajā jāietver:
-pieredze materiālu reproducēšanā Braila rakstā;
-cena par 1 eksemplāru (privātpersonas, kuras ir PVN maksātājas, norāda cenu bez PVN).

Aģentūras kontaktpersona papildu informācijai:
Liene Bigača
Starptautiskās sadarbības programmu daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356253
e-pasta adrese: liene.bigaca@jaunatne.gov.lv 

vai

Aija Riba
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Starptautiskās sadarbības programmu daļas vadītāja
Tālr.: +371 67358070
e-pasta adrese:  aija.riba@jaunatne.gov.lv

Sīkāka informācija