Aptauja darbā ar jaunatni iesaistītajiem par Covid-19 pandēmijas ietekmi

RAY  tīkla ietvaros izveidota Eiropas līmeņa aptauja jaunatnes jomas pārstāvjiem, lai noskaidrotu Covid-19 pandēmijas ietekmi uz jaunatnes jomu.  Aptauja ir izveidota vairāk kā 10 dažādās valodās. Nozares pārstāvju atbildes ļaus saprast situāciju darbā ar jaunatni: atbalstu, ko darbā ar jaunatni iesaistītie sniedz jauniešiem un to, kādu atbalstu darbā ar jaunatni iesaistītajiem jāturpina sniegt.

Aptauja tiks īstenota līdz gada nogalei. Katru mēnesi tiks publicēti aptaujas datu pārskati, identificējot aktuālo situāciju darbā ar jaunatni. Aptauja tiek realizēta lielāka pētījuma ietvaros, ko īsteno RAY tīkls par Corona pandēmijas ietekmi  uz darbu ar jaunatni Eiropā. Pētījuma ietvaros papildu tiek realizētas fokusgrupu un ekspertu intervijas un gadījumu izpētes.

Aptauja latviešu valodā: https://corona.researchyouth.net/167286?lang=lv

Aptauja angļu valodā: https://corona.researchyouth.net/167286

https://researchyouth.net/corona/