Apstiprināti projekta "PROTI un DARI!” īstenošanas nosacījumi, pašvaldību iesaiste projektā turpinās

Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija sēdē tika apstiprināts juridiskais ietvars Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (turpmāk – aģentūra) īstenotajam projektam “PROTI un DARI!” – Ministru kabineta noteikumi par 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto jauniešu NEET situācijās prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas nosacījumiem.

Līdz ar to aģentūra aicina tās pašvaldības, kuras vēl nav pieņēmušas lēmumu par dalību projektā un aizpildījušas esošās situācijas mērķa grupas jauniešu atbalsta jomā pašvaldībā aprakstus (turpmāk – esošās situācijas apraksts), izvērtēt iespēju piedalīties projektā.

Aģentūra pēc MK noteikumu spēkā stāšanās informēs pašvaldības par projekta īstenošanas gaitu, turpmāk veicamajām darbībām pašvaldībās un citām projekta “PROTI un DARI!” aktualitātēm.

Papildus informējam, ka š.g. septembrī Latvijas plānošanas reģionos aģentūra organizēs informatīvos pasākumus par projekta īstenošanas aktuālajiem nosacījumiem, pašvaldību pienākumiem projektā “PROTI un DARI!”.

Ar Ministru kabineta noteikumu projektu “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto jauniešu NEET situācijās prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi” iespējams iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40346031&mode=mk&date=2015-07-07

 

Informācija publicēta 07. 07. 2015.