Apmācību kurss "HUBsters"

Aicinām līdz 2. aprīlim pieteikties apmācību kursam "HUBsters", kas notiks 13.-19. maijā Budapeštā, Ungārijā. "HUBsters" ir apmācību kurss jaunatnes līderiem, kas darbojas vietējā līmenī. Apmācību kursa mērķis ir izveidot starptautiskus kontaktus un iniciatīvas, lai atbalstītu jauniešu līdzdalību.

Kāpēc HUBsters?

 HUB nozīmē "efektīvas darbības vai kontaktu centrs". HUB savieno elementus no dažādiem virzieniem. Tādējādi Jaunatnes līderi kā sabiedrības "HUB"-i saista un integrē dažādus jauniešus. Tādēļ jaunatnes līderiem ir būtiska loma, atbalstot jauniešu līdzdalību Eiropas līmenī.

 Kursa galvenais mērķis ir atbalstīt jauniešu līderus kā virzītājspēku jauniešu līdzdalības paaugstināšanai jauniešu vidū vietējā un Eiropas līmenī. Šī mācību kursa pievienotā vērtība ir iespēja iegūt praktiskas zināšanas jaunu jauniešu iniciatīvu radīšanai.

JAUNIEŠU LĪDERIS IR:

 • ietekmētājs, kurš var iedrošināt jauniešus būt aktīviem;
 • pieredzes un iedvesmas persona, kas nepieciešams, lai iesaistītu jauniešus sabiedrībai nozīmīgās un labvēlīgās aktivitātēs;
 • kāds, kurš pazīst jauniešu vajadzības un dzīvesveidu vietējā sabiedrībā;
 • persona, kas var palīdzēt jauniešiem veidot savu viedokli par svarīgiem sociāliem un kultūras jautājumiem un definēt viņu dzīves vērtības;
 • viens no svarīgākajiem spēlētājiem Eiropas jaunatnes darba jomā.

Nav viegls darbs būt "labam jauniešu līderim", kas ir uzticības avots, iedvesmas avots un stimuls visu veidu līdzdalībai, tostarp pilsoniskajai līdzdalībai. Tādēļ ir svarīgi pastāvīgi atbalstīt jaunatnes līderus šajā lomā.

KONKRĒTI MĒRĶI UN APMĀCĪBU SATURS
HUBsters mācību kursa mērķi ir:

 • noteikt jaunatnes līderu lomu jauniešu līdzdalības atbalstīšanā;
 • pašnovērtēt un attīstīt jauniešu līderu kompetences;
 • nodrošināt jaunatnes līderiem līdzekļus un resursus, lai pastāvīgi atbalstītu jauniešu līdzdalību un ļautu viņiem apmainīties ar pieredzi;
 • atbalstīt jauniešu līderus, plānojot starptautiskus un starpvalstu jaunatnes projektus, kas atbilstu vietējo sabiedrību jauniešu vajadzībām.

Fokuss būs:

 • dziļāka izpratne par jauniešu līdzdalību un tās lomu sabiedrībā;
 • vērsts uz Jauniešu līdzdalības pamatu un motīviem gan reālos gadījumos, gan glokālā (globālā un lokālā) aspektā;
 • jauniešu līderu pašnovērtējuma veicināšana;
 • vienaudžu apmaiņa un pieredzes apmaiņa, lai veicinātu jauniešu līdzdalības pieaugumu.

Dalībnieki iegūs zināšanas:

 • resursi efektīvai vadībai jaunatnes darba kontekstā;
 • pieredzē bāzētas zināšanas (Know-How), lai izstrādātu rīcības plānus starpvalstu jaunatnes projektiem;
 • "KĀ JĀDARA" atbildes, lai rastu risinājumus dalībnieku vietējo sabiedrību īpašajām vajadzībām;
 • KAS ir "Erasmus+: Jaunatne darbībā" programma.

Šī apmācību kursa dalībniekiem būs iespēja sadarboties, dalīties ar savu praksi un pieredzi.

DALĪBNIEKU PROFILS
Lai sasniegtu vislielāko labumu no šī APMĀCĪBU KURSA tiek aicināti dalībnieki, kas:

 • ir jauniešu līderi (vecāki par 18 gadiem);
 • ir jau iesaistīti vietējo kopienu darbību plānošanā, vadīšanā un / vai īstenošanā;
 • spēj pieņemt lēmumus vai ietekmēt turpmāko projektu īstenošanu;
 • ir gatavi dot ieguldījumu ar savu pieredzi un vērtībām, kas saistītas ar jauniešu līdzdalības jautājumiem;
 • spējīgi veidot labu saziņu, izteikt domas un idejas angļu valodā.

PAPILDUS INFORMĀCIJA
Apmācības kurss notiek Budapeštā no 2018. gada 13. līdz 19. maijam, un tajā ietilpst piecas pilnas darba dienas un divas dienas ceļam. Dalībnieki apņemas pilnībā apgūt apmācību kursu.

KĀ PIETEIKTIES?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2018. gada 2. aprīlim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/hubsters.7125/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!
 
Plašāka informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv