Apmācību kurss "Attīsti uzņēmējdarbību ikdienas dzīvē! (Enterprise your daily life!)"

Aicinām līdz 11. martam pieteikt dalību apmācību kursā "Attīsti uzņēmējdarbību ikdienas dzīvē!", kas notiks 18.-23. maijā Kiprā. Apmācības kursa mērķis ir stiprināt jaunatnes darbinieku spēju attīstīt jauniešu uzņēmējdarbības potenciālu.

Pastāvīgi mainīgajā vidē uzņēmējdarbības prasmes ir būtiska pamatvērtība, kas palīdz tikt galā ar ikdienas pienākumiem. Pēdējo gadu tehnoloģiskās izmaiņas ir gājušas soli solī ar pārmaiņām pasaules ekonomikā. Tas savukārt ietekmē izglītību, darba vietu, mūsu mājas un sociālo dzīvi. Lai tiktu galā ar pieaugošo tempu un mūsdienu dzīves izmaiņām, jauniešiem ir nepieciešamas tādas uzņēmējdarbības prasmes kā elastība, iniciatīva, pārliecība, pašapziņa un daudz kas cits. Šīs prasmes var ne tikai veicināt viņu personīgo, profesionālo un sociālekonomisko attīstību, bet arī mazināt vai pat likvidēt jauniešu bezdarbu un paaugstināt jauniešu sociālo integrāciju un dzīves kvalitāti.

Apzinoties, cik svarīgas ir uzņēmējdarbības prasmes, jaunatnes darbiniekiem ir jāzina, kā atbalstīt jauniešus to attīstīšanā. Sagaidāms, ka jaunatnes darbinieks apgūs metožu un rīku kopumu, kas nepieciešams, lai veicinātu šo prasmju attīstību.

Mērķi:

 •  noskaidrot un nodefinēt uzņēmējdarbības jēdzienu plašā nozīmē un vairot izpratni par to, cik svarīgi ir attīstīt jauniešu attiecīgās kompetences;
 •  noskaidrot problēmas un resursus, kas nepieciešami uzņēmējdarbības iniciatīvu īstenošanai;
 •  izpētīt, kā neoficiālā izglītība un jaunatnes darbs var sekmēt jauniešu uzņēmējdarbību, jo īpaši brīvprātīgo darbu un aktīvu līdzdalību pilsoniskajā sabiedrībā;
 •  piedāvāt platformu apmaiņai ar zināšanām, pieredzi, labām praksēm un idejām uzņēmējdarbības mācīšanās jomā, dalītos un izstrādātu instrumentus / metodes jauniešu uzņēmējdarbības stimulēšanai un apmācībai;
 •  identificēt un pilnībā izmantot uzņēmējdarbības mācīšanās iespējas Erasmus + programmā un radīt vidi dalībnieku turpmākai sadarbībai.

Visiem dalībniekiem ir:

 •  jābūt jaunatnes darbiniekiem, jaunatnes vadītājiem vai ierēdņiem, kas aktīvi strādā jaunatnes organizācijās, jaunatnes dienestos ar jauniešu auditoriju;
 •  jābūt motivētiem un ieinteresētiem izpētīt jaunatnes uzņēmējdarbības jēdzienu;
 •  jāspēj kursā gūto pieredzi izplatīt tālāk savas darbības ietvaros;
 •  jābūt pieejamam visā kursa norises laikā;
 •  jābūt labām angļu valodas zināšanām (darba valoda – angļu valoda)
   

KĀ PIETEIKTIES?

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2018. gada 11. martam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/enterprise-your-daily-life.7103/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!
 

Plašāka informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv