Apmācības Zemgales plānošanas reģiona skolotājiem par neformālo izglītību

Aicinām Zemgales plānošanas reģiona izglītības iestāžu pārstāvjus pieteikties apmācībām par neformālo izglītību, kuras notiks 2013.gada 25. – 27.martā, Bruknas muižā, Bauskas novadā. Apmācību mērķis ir veicināt izpratni par neformālo izglītību, tās praktisko, teorētisko un metodisko pielietojamību pedagoģiskajā darbā ar bērniem un jauniešiem izglītības iestādēs. Pieteikšanās: līdz 15. martam!

Apmācību dalībniekiem būs iespēja:
•    Gūt izpratni par neformālo izglītību, tās būtību, vērtībām, pamatprincipiem un praktisko pielietojumu savā ikdienas darbā;
•    Piedalīties neformālās izglītības procesā - pilnveidot sevi, iepazīties, būt un mācīties kopā, kā arī dalīties pieredzē ar kolēģiem;
•    Pieredzēt, kā izmantot neformālās izglītības pieeju, lai risinātu tādus aktuālus jautājumus kā motivācija mācīties, radošās domāšanas attīstīšana, skolēnu sociālo prasmju un vērtību attīstīšana;
•    Veicināt integrētu pieeju izglītības procesam, apskatot formālās, neformālās un interešu izglītības mijiedarbību.

Apmācībās aicināti piedalīties 1 - 2 pārstāvji no dažādām Zemgales reģiona izglītības iestādēm (pirmsskolas, pamatskolas, speciālās skolas, arodskolas, privātskolas u.c.).

Dalība apmācībās ir bez maksas. Dalībniekiem tiks nodrošinātas naktsmājas, ēdināšana un apmācību materiāli. Pašiem būs jāparūpējas par nokļūšanu līdz apmācību norises vietai – Bruknas muižai (http://www.bruknasmuiza.lv/).
Apmācību noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegts apliecinājums par dalību apmācībās, kur tiks norādīts apmācību stundu skaits.

Vietu skaits ir ierobežots – 22 dalībnieki.

Sūti pieteikuma anketu uz e-pasta adresi: evita.fridrihsone@redcross.lv vai pa faksu: 67336652 līdz 2013.gada 15.martam! Rezultāti tiks paziņoti līdz 2013.gada 19.martam. Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani – Evita Fridrihsone 67336653 vai 26430961, vai pa e-pastu: evita.fridrihsone@redcross.lv

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienību Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne (JSPA reģionālais sadarbības partneris Kurzemes un Zemgales reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.