Apmācības Vidzemes skolotājiem par neformālo izglītību „Pludinot krāsas”

Vidzemes plānošanas reģiona izglītības iestāžu pārstāvji ir aicināti pieteikties apmācībām par neformālo izglītību „Pludinot krāsas”. Apmācības notiks 2013. gada 26. – 28. martā viesnīcā Ērgļi (Rīgas iela 31, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads). Apmācību mērķis - veicināt izpratni par neformālās izglītības pielietojamību darbā ar bērniem un jauniešiem izglītības iestādēs. Pieteikšanās: līdz 15. martam!

Piedaloties apmācībās: 
•    Papildināsiet zināšanas un pilnveidosiet izpratni par neformālo izglītību, tās būtību, vērtībām, pamatprincipiem un praktisko pielietojumu savā ikdienas darbā;
•    Piedzīvosiet  neformālās izglītības procesu - pilnveidojot sevi, iepazīstoties un daloties pieredzē ar kolēģiem;
•    Izpratīsiet, kā iespējams izmantot neformālās izglītības pieeju, attīstot nozīmīgas sociālās un dzīves kompetences (attieksmes, prasmes, zināšanas) bērniem un jauniešiem;
•    Papildināsiet izpratni par formālās un neformālās mācīšanās pieejām kā savstarpēji atbalstošu resursu un vērtību bērnu, jauniešu personības attīstībā.

Dalībnieku profils: pārstāvji no dažādām izglītības iestādēm (pirmsskolas, pamatskolas, speciālās skolas, arodskolas u.c.). Lai veicinātu neformālās izglītības pieeju un principu  veiksmīgāku ieviešanu, apmācībās aicināti piedalīties 1 - 2 pārstāvji no vienas izglītības iestādes, kuri var piedalīties apmācībās visas trīs dienas.

Apmācības virzīs: Baiba Āboliņa un Gunta Grīnhofa

Apmācības ir bez maksas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus, un dalībniekiem jāsedz tikai ceļa izdevumi nokļūšanai uz/no apmācību vietu. Noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegts apmācību Apliecinājums.

Pieteikuma anketu līdz 2013. gada 15. martam lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: ginta.salmina@gmail.com. Rezultāti tiks paziņoti līdz 2013. gada 18. martam. Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, rakstiet vai zvaniet - Ginta Salmiņa, tālr.: 29256888, e-pasta adrese: ginta.salmina@gmail.com

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar nodibinājumu „Baltijas reģionālais fonds” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Rīgas un Vidzemes reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.