Apmācības Vidzemes reģiona jauniešiem un pašvaldību pārstāvjiem

Vidzemes reģiona jaunieši un pašvaldību pārstāvji aicināti pieteikties apmācībām par aktīvu līdzdalību pašvaldības darbā. Apmācības notiks 2013. gada 22. – 24. martā (viesnīca „Kolonna Hotel Cēsis”, Vienības laukums 1, Cēsis). Pieteikšanās: līdz 12. martam!

Jaunieti! Zini, ko vajadzētu mainīt Tavā pilsētā, pagastā vai novadā, bet nezini, kam un kā to ierosināt? Esi aktīvs, uzlabo jauniešu dzīvi pašvaldībā!

Pašvaldību pārstāvji!  Vēlaties veidot jauniešiem draudzīgu pašvaldību un iepazīt jauniešus kā vērtīgu un noderīgu resursu, kā arī uzzināt, kas viņiem svarīgs? Piesakieties neformālās izglītības  apmācībās par aktīvu līdzdalību pašvaldības darbā!

Apmācību mērķis - veicināt jauniešu un pašvaldību pārstāvju izpratni par aktīvu līdzdalību pašvaldību darbā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti reģionos.

Piedaloties apmācībās:  Iepazīsiet un dalīsieties pieredzē ar citiem Vidzemes reģiona pašvaldību pārstāvjiem un jauniešiem,  gūsiet izpratni par aktīvu līdzdalību pašvaldību darbā, kā arī jaunu pieredzi, kontaktus un idejas.

Apmācību uzdevumi:
1.Apzināt, ko pašvaldība vēlas no jaunieša un ko – jaunietis no pašvaldības;
2.Analizēt  informācijas kanālus, kurus izmanto pašvaldība, lai sasniegtu jauniešus un otrādi, kā arī veicināt to efektīvāku pielietošanu;
3.Veicināt jauniešu un pašvaldību pārstāvju izpratni par aktīvu līdzdalību un apzināt ieguvumus, ko tā sniedz;
4.Dalīties pieredzē par līdzdalību un sadarbību, to iespējām, praksi un formām, kā arī gūt jaunas  idejas un kontaktus

Dalībnieku profils: Vidzemes reģiona jaunieši vecumā no 16 – 25 gadiem un pašvaldību pārstāvji, kuru tiešais darbs nav saistīts ar jauniešiem (piemēram, domes deputāti, sabiedrisko attiecību speciālisti, attīstības daļas darbinieki, pagastu pārvalžu darbinieki un citi pašvaldības administrācijas pārstāvji). Apmācību mērķa grupa šoreiz NAV pašvaldību jaunatnes lietu speciālisti un jaunatnes darbinieki. Apmācībās piedalīsies 22 dalībnieki – 11 jaunieši un 11 pašvaldību pārstāvji (jauniešiem un pašvaldību pārstāvjiem NAV obligāti jābūt no viena pagasta/novada/pilsētas!)

Apmācības vadīs: Elīna Ķempele un Evija Rudzīte

Apmācības ir bez maksas, Aģentūra sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus un dalībniekiem jāsedz tikai ceļa izdevumi nokļūšanai uz/no apmācību vietu. Pieteikuma anketu līdz 2013. gada 12. martam lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: ginta.salmina@gmail.com. Rezultāti tiks paziņoti līdz 2013.gada 14. martam. Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, rakstiet vai zvaniet - Ginta Salmiņa, tālr.: 29256888, e-pasta adrese: ginta.salmina@gmail.com

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar nodibinājumu „Baltijas reģionālais fonds” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Rīgas un Vidzemes reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.