Apmācības Vidzemes jauniešu organizācijām/neformālajām grupām par kapacitātes stiprināšanu „JAUniešu organizāciju DArbnīca”

Aicinām Vidzemes reģiona jauniešu organizācijas/neformālās grupas piedalīties neformālās izglītības apmācībās par kapacitātes stiprināšanu „JAUniešu organizāciju DArbnīca”. Apmācības notiks 2013. gada 4.-6. oktobrī viesu namā „Laso”, Priekuļu novadā. Apmācību mērķis: veicināt jauniešu organizāciju/neformālo grupu kapacitātes stiprināšanu un sadarbību. Pieteikšanās: līdz 24. septembrim!

Apmācību uzdevumi:
•    Apzināt jauniešu organizāciju/neformālo grupu priekšrocības un izaicinājumus
•    Atbalstīt jauniešu organizāciju/neformālo grupu mērķu sasniegšanu, veicinot efektīvāku resursu piesaisti un publiskā tēla veidošanu
•    Veicināt jauniešu organizāciju/neformālo grupu spēju aktīvi pārstāvēt savas intereses
•    Attīstīt jauniešu organizāciju/neformālo grupu sadarbības iespējas un veicināt pieredzes apmaiņu reģiona ietvaros

Tavi ieguvumi no dalības apmācībās:
•    Iepazīsi un dalīsies pieredzē ar citām jauniešu organizācijām/neformālām grupām no Vidzemes reģiona
•    Stiprināsi savas organizācijas/grupas darbību un publisko tēlu, efektīvāk piesaistot resursus un pārstāvot savas intereses
•    Gūsi jaunu pieredzi, sadarbības iespējas un idejas
•    Pavadīsi vērtīgu un interesantu nedēļas nogali

Dalībnieku profils: Vidzemes reģiona jauniešu organizāciju/neformālo grupu (t.i. oficiāli reģistrētas vai neformāli izveidotas apvienības, kurās darbojas jaunieši) pārstāvji vecumā no 15-25 gadiem, kas aktīvi līdzdarbojas savas organizācijas/grupas darbībā. Apmācībās piedalīsies 22 dalībnieki, un dalībnieku atlasē tiks ņemta vērā pretendentu loma organizācijā/grupā, reģionālais pārklājums (tā dažādība) un no katras organizācijas/grupas tiks aicināti piedalīties 1-2 dalībnieki.

Apmācības vadīs: Ieva Upesleja un Evija Rudzīte

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Tu varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu viesu namā „Laso” (http://www.laso.lv/) gan jāsedz Tev pašam/-ai.

Piesakies, aizpildot anketu elektroniski līdz 2013. gada 24. septembrim! https://docs.google.com/forms/d/1jC-Uqj0kWXFHXIaiEreG91dMTzDhWgdcHO6PgAB... Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2013.gada 27. septembrim.

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani – Ginta Salmiņa, Vidzemes reģiona apmācību koordinatore, tālr.: 29256888 / ginta.salmina@gmail.com

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar nodibinājumu „Baltijas reģionālais fonds” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Rīgas un Vidzemes reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.