Apmācības Ventspils jauniešiem „Apetīte rodas ēdot”

Jaunieši tiek aicināti pieteikties 3 daļu apmācības kursam par to, kā vairot sociālo aktivitāti un rīkot pasākumus. Apmācību kursa pirmā daļa notiks 2013. gada 22. – 24. februārī Ventspils novadā, viesu namā „Dekšņi”. Pieteikšanās: līdz 17. februārim!

Apmācību kurss sniegs prasmes, kas ir nepieciešamas, lai izveidotu radošu un aizraujošu pasākumu. Apmācību kursa tupinājumā - martā un aprīlī jauniešiem būs iespēja organizatoru vadībā rīkot savus pasākumus, ar kuru palīdzību viņi varēs paust savu viedokli par jauniešiem aktuāliem jautājumiem.

Ja vēlies kļūt sociāli aktīvāks, iegūt jaunus draugus un ar savu darbību iedvesmot citus jauniešus, šis apmācību kurss ir piemērots Tev, apmācības tiks rīkotas, izmantojot neformālās izglītības metodes – mācīsimies darbojoties ar spēļu, diskusiju, video un grupu darbu palīdzību.

Mērķi:
-veicināt jauniešu atbildību par norisēm savā tuvākajā apkaimē un valstī kopumā;
-veicināt jauniešu aktivitāti un līdzdalību jauniešu sabiedriskās dzīves organizēšanā;
-sniegt iespēju dalībniekiem izvērtēt savas personīgās vērtības, apzināties savus iekšējos resursus;
-dalīties ar radošām idejām pasākumu rīkošanai;
-pilnveidot dalībnieku kompetences, lai viņi spētu realizēt savas pasākumu idejas.

Mērķgrupa:
Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 16 līdz 19 gadiem, kuri vēlas iegūt jaunas zināšanas par darbu komandā, līdera lomu tajā, radošumu, pašiniciatīvu, kā arī smelties motivāciju būt sabiedriski aktīvākiem un īstenot savas idejas.

Organizators: Jauniešu neformālā grupa "Jaunais ritms", kura nodrošinās visas ar apmācībām saistītās izmaksas

Pieteikšanās apmācību kursam iespējama līdz 2013. gada 17. februārim tīmekļa vietnē http://www.draugiem.lv/jaunaisritms

Projekts „Apetīte rodas ēdot” tiek organizēts ES programmas „Jaunatnes darbībā” projektu veida „Jauniešu iniciatīvas” ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 5018 EUR, no kuriem 4088 EUR ir Eiropas Savienības sniegtais finansējums.


Ja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā un publikācijā norādīta saite uz citu iestāžu vai privātpersonu mājaslapām, kontiem vai vietnēm, par attiecīgajos informācijas resursos ievietoto informāciju Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra neatbild.