Apmācības Vācijā „Competences for All”

Jaunatnes darbinieki, apmācītāji, projektu vadītāji un sociālie darbinieki, kas strādā ar jauniešiem, var pieteikties starptautiskam apmācību kursam Vācijā „Competences for All”. Apmācībās varēs padziļināt savas zināšanas par neformālās mācīšanās procesu un tā rezultātiem; par  to, kā novērtēt jauniešu ar ierobežotām iespējām kompetences un kā izmantot neformālās izglītības atzīšanas rīkus iekļaujošā jaunatnes darbā. Apmācības notiks 2013. gada 27. oktobrī – 2. novembrī Berlīnē, Vācijā.  Pieteikšanās: līdz 30. jūnijam!

Apmācības mērķi:
-attīstīt dalībnieku kompetences, lai atbalstītu jauniešu ar ierobežotām iespējām mācīšanos;
-uzzināt, kā novērtēt jauniešu kompetences;
-vairāk iepazīt neformālās izglītības atzīšanas rīkus, metodes un pieejas;
-dalīties labajos pieredzes stāstos un izprast, kā šīs jau veiktās aktivitātes ietekmēja/varētu ietekmēt sociālās iekļaušanas mērķgrupu dzīvi (t.sk. nodarbinātību). 

Mērķgrupa:
-jaunatnes darbinieki, sociālie darbinieki, kas strādā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām;
-ieinteresēti sociālās iekļaušanas mērķgrupu kompetenču atzīšanā;
-ieinteresēti atklāt neformālās mācīšanās iespējas ES programmā „Jaunatne darbībā” (personas individuālajai un sociālajai attīstībai);
-ar motivāciju veidot sociālās iekļaušanas projektus;
-vecāki par 18 gadiem;
-spējīgi apmeklēt pilnu apmācību kursu.

Darba valoda: angļu
Organizators: ES programmas „Jaunatne darbībā” Vācijas Nacionālā aģentūra
Līdzfinansējums: LVL 20

20 LVL ir vienīgais dalībnieka ieguldījums, visas pārējās izmaksas (t.sk., ceļa izmaksas) tiek segtas no ES programmas „Jaunatne darbībā” līdzekļiem.

Pieteikšanās apmācībām iespējama līdz 2013. gada 30. jūnijam  SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē: http://www.salto-youth.net/mysalto/login/?pfad=/tools/european-training-... Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Sīkāka informācija par apmācībām angļu valodā:  http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/com...

Papildus informācija:
Vladislava Šķēle
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore
E-pasts: vladislava.skele@jaunatne.gov.lv
Tālrunis: 67358069