Apmācības „Strādājot kopā un ar starptautiskā mērogā strādājošu jaunatnes darbinieku Eiropas apmācību stratēģijas (ETS) kompetences modeli”

Apmācības „Strādājot kopā un ar starptautiskā mērogā strādājošu jaunatnes darbinieku Eiropas apmācību stratēģijas (ETS) kompetences modeli” (1st pilot course for youth workers - Working on and with the ETS competence model for youth workers working internationally) no 4. līdz 10. jūnijam norisināsies Itālijā (Romā). Pieteikšanās līdz 30. aprīlim.

Līdz 30. aprīlim piesakies apmācību kursam jaunatnes darbiniekiem (angļu valodā) par Eiropas apmācību stratēģijas (ETS) kompetences modeli (1st pilot course for youth workers - Working on and with the ETS competence model for youth workers working internationally), kas notiek 04.-10. jūnijā Itālijā, Romā. Rezultāti dalībnieku atlasei tiks paziņoti 8. maijā.

Mēs aicinām Jūs piedalīties pirmajā izmēģinājuma apmācību kursā, kas balstīts uz ETS kompetenču modeli jaunatnes darbiniekiem, kuri strādā starptautiskā mērogā. Apmācības izstrādātas ETS kontekstā.

Aicinām pieteikties, ja:
- Jūs esat jaunatnes darbinieks, un Jums jau ir pieredze starptautiskas mobilitātes jomā, bet vēlaties turpināt attīstīt savas kompetences;
- Jūs esat ieinteresēti gūt pieredzi darbā ar kompetences modeli un attīstīt savas prasmes;  
- Jūs meklējat lielisku iespēju tikties ar citiem kolēģiem un dalīties ar pieredzi, atbalstīt un attīstīties.

MĒRĶIS UN UZDEVUMI
Šis pirmais kurss paredz piedāvāt Jums kā jaunatnes darbiniekam iespēju veidot izpratni par kompetences modeli un atspoguļot Jūsu praksi, tai skaitā pieeju un kompetences jomas. Galvenais mērķis ir dot iespēju dalībniekiem veikt profesionālās prakses turpmākās darbības.
Šī pirmā izmēģinājuma kursa uzdevums ir saskarsme ar jaunatnes darbiniekiem, kas jau ir iesaistīti starptautiskās mobilitātes aktivitātēs (organizējot tos vai kā partnerus), lai izzinātu, dalītos ar pieredzi un atbalstītu viens otru, koncentrējoties uz dalībnieku profesionālo izaugsmi.

Pamatojoties uz kompetenču vērtējumu, mēs aicinām Jūs:
- izzināt kompetenču darbu, īpašu uzmanību pievēršot attieksmei un uzvedībai;
- apgūt mācīšanās metodes un pašmotivētu mācīšanos;
- definēt savu personīgo ceļu uz turpmāku kompetences attīstību.

APMĀCĪBU VISPĀRĒJA KONCEPCIJA:
Apmācības ir izstrādātas kā atbalsts jaunatnes darbiniekiem viņu kompetences attīstībā. Katrs kurss koncentrēsies uz kompetences modeļa dažādām dimensijām un sarežģītības pakāpi. Eksperimentālo apmācību etapi veidos un attīstīs vispārēju apmācību modeļa izstrādi projekta beigās.  Piedalīšanās šajā pirmajā apmācībā nenosaka nepieciešamību piedalīties visās tālākajās kārtās!

MĒRĶA GRUPA
Izmēģinājuma kursi ir paredzēti jaunatnes darbiniekiem vai personām, kas aktīvi darbojas jaunatnes darbā, aktīvi iesaistās darbā ar jauniešiem, kā arī tiem, kas izstrādā, īsteno un novērtē jauniešu pedagoģiskos pasākumus. Jo īpaši tiek aicināti jaunatnes darbinieki, kas saistīti ar jauniešu mobilitāti. Kā dalībniekam Jums nepieciešams vadīt savu mācīšanos un spēt novērtēt savas prasmes (attieksmi, prasmes, zināšanas un uzvedību). Jums jāpārstāv kāda organizācija (NVO, skola, pašvaldība, jauniešu centrs utt.). Nepieciešama laba angļu valodas prasme (apmācību darba valoda).

PIEZĪME:  tā kā apmācības vēl ir izstrādes procesā, tad mēs ceram, ka šī pirmā izmēģinājuma apmācību posma dalībnieki varēs sniegt vadošas atsauksmes un ieteikumus pēc apmācību noslēgšanas.

Šī pirmā izmēģinājuma kursa apmācītāji ir Salvi Greko un Snežana Bačlija Knoch. Pēc atlases procesa apmācītāji var sazināties ar dalībniekiem, aicinot sniegt informāciju vai izpildīt uzdevumus saistībā ar programmas turpmāko attīstību.

METODOLOĢIJA
Šīs ir izmēģinājuma apmācības un ir balstītas uz ilgtermiņa formātu un jauktu mācīšanos. Tās tiek realizētas:
- 5 pilnu darba dienu ciklā;
- Tiešsaistes apmācība pirms apmācībām (sagatavošanās posms) un pēc tam (eksperimenti, rezultāti un turpmākā mācīšanās) - stundu skaits, kas vēl jānosaka;
- Eksperimentālā rakstura dēļ eksperimentālais kurss plāno 2 dienu noslēguma sanāksmi.
Vispārējā pieeja ir balstīta uz neformālās izglītības principiem.

DARBA DIENAS ir no 5. līdz 9. jūnijam (ierašanās 4. maija pēcpusdienā, izlidošana 10. maijā no rīta).

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA
Starptautiskajā programmā strādājošo jaunatnes darbinieku kompetences modelis - www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/tc-rc-nanetworktcs/youthworkers-competence-model/

KĀ PIETEIKTIES?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2018. gada 30.aprīlim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/1st-pilot-course-for-youth-workers-working-on-and-with-the-ets-competence-model-for-youth-workers-working-internationally.7260/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
•kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
•nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
•sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).
Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!
 

Plašāka informācija:
Vladislava Šķēle
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67358069
Fakss: +371 67358060
vladislava.skele@jaunatne.gov.lv