Apmācības Rīgas reģiona skolotājiem par neformālo izglītību

Aicinām skolotājus no Rīgas plānošanas reģiona izglītības iestādēm (priekšroka tiek dota pārstāvjiem no Tukuma un Kandavas novadiem) piedalīties apmācību seminārā par neformālo izglītību. Apmācības notiks 29.-31. oktobrī viesu namā „Rāmavas muiža” – Ķekavas novadā (www.ramavasmuiza.lv). Pieteikšanās: līdz 21. oktobrim!

Apmācību semināra mērķis ir veicināt izpratni par neformālo izglītību, tās praktisko, teorētisko un metodisko pielietojamību pedagoģiskajā darbā ar jauniešiem izglītības iestādēs.

Apmācību dalībniekiem būs iespēja:
1.Piedalīties neformālās izglītības procesā - pilnveidot sevi, iepazīties, būt un mācīties kopā, kā arī dalīties pieredzē ar kolēģiem;
2.Gūt izpratni par neformālo izglītību, tās būtību, vērtībām, pamatprincipiem un praktisko pielietojumu savā ikdienas darbā;
3.Pieredzēt, kā izmantot neformālās izglītības pieeju, lai risinātu tādus aktuālus jautājumus kā motivācija mācīties, radošās domāšanas attīstīšana, skolēnu sociālo prasmju un vērtību attīstīšana;
4.Veicināt integrētu pieeju izglītības procesam, apskatot formālās, neformālās un interešu izglītības mijiedarbību.

Apmācībās aicināti piedalīties 2 pārstāvji no skolas – vēlams direktora vietnieki audzināšanas darbā (ārpus klases darba organizatori) un klašu audzinātāji. Tiks izsniegts arī apliecinājums par dalību apmācību seminārā.
Apmācības vadīs pieredzējuši apmācītāji jaunatnes jomā – Māris Resnis un Aleksandrs Oleiņikovs. 
Apmācības ir bezmaksas. Tiek segti uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumi. Dalībniekiem pašiem jāapmaksā tikai ceļa izdevumi uz un no apmācībām. 

Apmācības rīko v/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros sadarbībā ar Rīgas reģionālo koordinatoru biedrību „Jaunatnes organizāciju apvienība „IMKA Latvija””.

Lai pieteiktos apmācībām, lūdzu, aizpildīt pieteikuma anketu un līdz 2012.gada 21. oktobrim nosūtīt uz e-pastu linda@imka.lv.

Papildus informācija: Linda Ūzuliņa, linda@imka.lv, 27736160