Apmācības Rīgas jauniešu organizācijām/neformālām grupām par kapacitātes stiprināšanu „JAUniešu organizāciju DArbnīca”

Aicinām pieteikties Rīgas reģiona jauniešu organizācijas/neformālās grupas - neformālās izglītības apmācībām  par kapacitātes stiprināšanu „JAUniešu organizāciju DArbnīca”. Apmācības notiks 2013. gada 13.-15. septembrī, Rāmavas Depkina muižā, Rāmavā, Ķekavas novadā. Pieteikšanās: līdz 06. septembrim!

Apmācību mērķis: veicināt jauniešu organizāciju/neformālo grupu kapacitātes stiprināšanu un sadarbību.

Apmācību uzdevumi:
•    Apzināt jauniešu organizāciju/neformālo grupu priekšrocības un izaicinājumus
•    Atbalstīt jauniešu organizāciju/neformālo grupu mērķu sasniegšanu, veicinot efektīvāku resursu piesaisti un publiskā tēla veidošanu
•    Veicināt jauniešu organizāciju/neformālo grupu spēju aktīvi pārstāvēt savas intereses
•    Attīstīt jauniešu organizāciju/neformālo grupu sadarbības iespējas un veicināt pieredzes apmaiņu reģiona ietvaros

Tavi ieguvumi no dalības apmācībās:
•    Iepazīsi un dalīsies pieredzē ar citām jauniešu organizācijām/neformālām grupām no Rīgas reģiona
•    Stiprināsi savas organizācijas/grupas darbību un publisko tēlu, efektīvāk piesaistot resursus un pārstāvot savas intereses
•    Gūsi jaunu pieredzi, sadarbības iespējas un idejas
•    Pavadīsi vērtīgu un interesantu nedēļas nogali!

Dalībnieku profils: Rīgas reģiona jauniešu organizāciju/neformālo grupu (t.i. oficiāli reģistrētas vai neformāli izveidotas apvienības, kurās darbojas jaunieši) pārstāvji vecumā no 15-25 gadiem, kas aktīvi līdzdarbojas savas organizācijas/grupas darbībā. Apmācībās piedalīsies 22 dalībnieki un dalībnieku atlasē tiks ņemta vērā pretendentu loma organizācijā/grupā, reģionālais pārklājums (tā dažādība) un no katras organizācijas/grupas tiks aicināti piedalīties 1-2 dalībnieki.

Apmācības vadīs: Ieva Upesleja un Māris Grāvis

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Tu varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz Tev pašam/-ai.

Piesakies, aizpildot anketu elektroniski līdz 2013. gada 6. septembrim! https://docs.google.com/forms/d/1uY2OgG1SQ_H0JdYrYAtjgm6JzL_d5ZJ4K54S2k_... Rezultāti tiks paziņoti līdz 2013.gada 8. septembrim. Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani – Ieva Ence, tālr.: 28806692 / ieva.ence@gmail.com

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar nodibinājumu „Baltijas reģionālais fonds” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Rīgas un Vidzemes reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.