Apmācības „Pašpārvalde tuvplānā” - Latgales reģiona skolēnu pašpārvaldēm un to konsultantiem

Aicinām piedalīties neformālās izglītības apmācībās „ Pašpārvalde tuvplānā” - Latgales reģiona skolēnu pašpārvaldes pārstāvjus un to konsultantus. Apmācības notiks 2013. gada 29. -31. oktobrī, viesnīcā „Dinaburg”, Daugavpilī. Apmācību mērķis: veidot izpratni par skolēnu pašpārvaldi kā nozīmīgu aktīvas līdzdalības veicinātāju skolā. Pieteikšanās: līdz 14. oktobrim!

Apmācību uzdevumi:
•    Veicināt izpratni par skolēnu pašpārvaldes būtību un lomu – kāpēc tā ir nepieciešama;
•    Apzināties skolas identitātes nozīmi skolēnu pašpārvaldes darbā;
•    Pilnveidot skolēnu pašpārvaldes pārstāvju un to konsultantu sadarbības prasmes;
•    Attīstīt skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņu un sadarbības iespējas līdzdalības kontekstā;
•    Apzināt un attīstīt idejas, kā rosināt citus skolēnus aktīvi līdzdarboties skolas dzīves organizēšanā.

Jūsu ieguvumi no dalības apmācībās:
•    Iepazīsieties un dalīsieties pieredzē ar citu skolu pašpārvaldes dalībniekiem un to konsultantiem no    Latgales reģiona;
•    Pilnveidosiet prasmes strādāt komandā;
•    Stiprināsiet savas pašpārvaldes darbu, lai veicinātu skolēnu aktīvāku līdzdalību skolas dzīvē;
•    Gūsiet jaunu pieredzi, sadarbības iespējas un idejas un attīstīsiet konkrētus „soļus”  skolēnu līdzdalības  veicināšanai savā skolā;
•    Pavadīsiet trīs vērtīgas un interesantas dienas!

Dalībnieku profils: Latgales reģiona vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji. No vienas izglītības iestādes apmācībās aicinām piedalīties attiecīgās skolēnu pašpārvaldes konsultantu (pedagogu) kopā ar 1-2 skolēnu pašpārvaldes pārstāvjiem vecumā no 14 gadiem, kas darbosies pašpārvaldē vēl vismaz līdz šī mācību gada beigām. Apmācībās piedalīsies 22 dalībnieki un dalībnieku atlasē tiks ņemtas vērā pretendentu sniegtās atbildes pieteikumu anketās, reģionālais pārklājums un skolu veidu dažādība.

Apmācības vadīs: Līga Rudzīte un Māris Grāvis

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Jūs varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu viesnīcā „Dinaburg ” Daugavpilī (www.hoteldinaburg.lv) gan jāsedz pašiem.

Piesakieties, aizpildot pieteikuma anketu un nosūtot to uz e-pasta mudite.kiselova@gmail.com  līdz 2013. gada 14. oktobrim! Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2013. gada 20. oktobrim.


Jautājumu gadījumā, lūdzu, zvaniet vai rakstiet:
Mudīte Kiseļova
Latgales apmācību koordinatore
Tālr.: +371 26467137
E-pasts: mudite.kiselova@gmail.com

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru  un biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Latgales reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.