Apmācības par stratēģiskās partnerības projektiem „CROSS OVER”

Vēlies ieviest inovatīvas pieejas jaunatnes darbā, risināt jauniešiem aktuālas problēmas un uzlabot jaunatnes darba kvalitāti? Tad līdz 10. augustam piesakies apmācībām, kas norisināsies 3 posmos no septembra līdz decembrim.

Svarīgi! Apmācības notiks no 2. - 4. septembrim, nevis kā bija paredzēts iepriekš 8.-10. septembrim. Mainījusies arī norises vieta - apmācības notiks Rīgā. Sīkāka informācija par programmu, apmācību vietu tiks sniegta pēc 10. augusta apstiprinātajiem dalībniekiem.

Lai veicinātu izpratni par stratēģiskās partnerības projektiem un sekmētu ilgtermiņa sadarbību starp dažādām organizācijām, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar citām ES programmas valstu nacionālajām aģentūrām īsteno 3 posmu apmācības organizācijām un to pārstāvjiem, kuriem ir vēlme īstenot stratēģiskās partnerības projektus jaunatnes jomā.

1. posms ( 02.-04. septembris): nacionāla mēroga apmācības, kurās būs iespēja vairāk uzzināt par stratēģiskās partnerības projektiem, to būtību un kvalitātes kritērijiem, kā arī apspriest pirmās projektu idejas un satikt iespējamos nacionālā mēroga partnerus.

2. posms (oktobris, novembris): starptautisku un nacionālu partnerību veidošana, kuras laikā dalībniekiem, izmantojot tiešsaistes platformu un apmācītāju atbalstu, būs iespēja meklēt nacionāla un starptautiska mēroga partnerus, ar kuriem kopā attīstīt un īstenot projekta idejas.

3. posms (decembris): starptautiska mēroga apmācības, kurās dalībnieki kopā ar saviem nacionālajiem un starptautiskajiem partneriem izstrādā savas projekta idejas un projekta pieteikumus.

Apmācību mērķgrupa: 
- dažādu nozaru organizāciju (NVO, valsts/pašvaldības iestādes, uzņēmumi, izglītības iestādes u.c.) pārstāvji, kuriem ir interese un motivācija veidot ilgtermiņa sadarbības projektus ar citu nozaru organizācijām jaunatnes jomā.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina visus interesentus pieteikties dalībai apmācību 1. posmam - nacionālā mēroga apmācībām, kas notiks no 2014. gada 2. līdz 4. septembrim Rīgā.

Lūdzam ņemt vērā, ka tikai tiem dalībniekiem, kas piedalīsies nacionālā mēroga apmācībās, būs iespēja piedalīties starptautiskajās apmācībās, kas notiks Latvijā 2014. gada decembra sākumā (vieta tiks precizēta).

Dalība apmācībās ir bez maksas. Dalībniekiem tiks nodrošinātas naktsmītnes, ēdināšana un apmācību materiāli. Dalībniekiem jāsedz ceļa izdevumi līdz apmācību norises vietām un atpakaļ. 

Lai pieteiktos dalībai apmācībās, lūdzam aizpildīt elektronisko pieteikšanās formu http://ejuz.lv/x0i2a līdz 2014. gada 10. augustam

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, rakstiet vai zvaniet:
Juta Reķele
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
ES programmas projektu koordinatore
Tālr.:   67358062
E-pasts: juta.rekele[at]jaunatne.gov.lv