Apmācības par jauniešu apmaiņas projektu veidošanu (Latgales un Zemgales reģions)

Tevī jau sen briest kāda interesanta ideja, ko tu gribētu īstenot kopā ar saviem draugiem? Tu meklē jaunus izaicinājumus un piedzīvojumus? Tu sapņo par iespēju satikties ar saviem ārvalstu draugiem kādā interesantā pasākumā? BET Tu nezini, kā to visu izdarīt? Nāc piedalies un Tu uzzināsi!!! Aicinām pieteikties jauniešus un visus tos, kuri strādā ar jauniešiem, jauniešu apmaiņas* projektu apmācībām, kas notiks no 2013. gada 7-10. martam Latgales un Zemgales reģionā. Pieteikšanās: līdz 22. februārim!

Apmācību mērķis: sniegt dalībniekiem nepieciešamās prasmes, zināšanas un priekšstatu par kvalitatīvu jauniešu apmaiņu projektu sagatavošanu neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros.

Apmācībām var pieteikties jaunieši un visi, kuri strādā ar jauniešiem:
-kuriem ir jauniešu apmaiņas projekta ideja/-as un vēlme tās īstenot;
-kuri vēlas uzzināt vairāk par ES programmas "Jaunatne darbībā" piedāvātajām iespējām un kvalitatīvu jauniešu apmaiņu projektu pieteikumu sagatavošanu;
-kuriem ir interese un motivācija sagatavot, iesniegt un īstenot jauniešu apmaiņas projektu 2013.gadā;
-kuri ir tieši iesaistīti jauniešu apmaiņas projekta idejas attīstīšanā un īstenošanā;
-kuri ir iniciatīvas pilni, gatavi radoši darboties.

Pieteikties aicinām jauniešus vecumā no 13 līdz 30 gadiem.

Visiem tiem, kuri strādā ar jauniešiem (sociālie darbinieki, jaunatnes darbinieki, pedagogi, interešu pulciņu vadītāji u.c) nav vecuma ierobežojuma.

Jauniešiem vecumā no 13 līdz 17 gadiem (ieskaitot) jāpiedalās kopā ar atbalsta personu (skolotāju, pulciņu vadītāju, biedrības vadītāju u.c). Apmācībās aicināti piedalīties ne vairāk kā 3 cilvēki no vienas organizācijas.

Apmācības notiks latviešu valodā. Dalība apmācībās ir bez maksas. Dalībniekiem tiks nodrošinātas naktsmājas, ēdināšana un apmācību materiāli. Dalībniekiem jāsedz ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu. Dalībniekiem ir jāpiedalās visu apmācību laiku.

Lai pieteiktos dalībai apmācībās:
-Zemgales reģionā, aizpildītu pieteikuma anketu nosūti uz e-pasta adresi - info@mczinatne.lv, tālrunis jautājumiem – 27820138;
-Latgales reģionā, aizpildītu pieteikuma anketu nosūti uz e-pasta adresi evita.fridrihsone@redcross.lv vai youth@redcross.lv, tālrunis jautājumiem – 26430961.

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrību „Latvijas Tautas skolas mācību centrs „Zinātne”” un  biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienību „Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatni”.

Pieteikumus gaidīsim līdz 2013 .gada 22. februārim.

Uzmanību!! Vietu skaits ir ierobežots. Visas iesūtītās anketas tiks izvērtētas. Ja piesakieties vairāki cilvēki no vienas organizācijas, prioritāte tiks dota tam pārim vai trio, kurā ir iesaistīts gan jaunietis, gan atbalsta persona. Rezultāti tiks paziņoti katram dalībniekam personīgi.

*Vairāk par jauniešu apmaiņu projektiem, lasiet www.jaunatne.gov.lv, programma „Jaunatne darbībā”.