Apmācības par jauniešu apmaiņas projektiem - „Ķirsītis uz kūkas”

Strādājot ar jauniešu grupām, tu bieži domā, kā motivēt jauniešus? Tu uzskati, ka jauniešu apmaiņa varētu būt labs rīks motivācijas stimulēšanai, un tu vēlētos uzzināt vairāk par šo apmaiņu sniegtajām mācību iespējām? Varbūt tu vienkārši gribi zināt - kāda saistība „ķirsītim uz kūkas” ar jauniešu apmaiņām? Piesakies līdz 28. septembrim. Apmācības norisināsies Bledā (Slovēnija) no 3. līdz 8. novembrim.

Par apmācībām:

Šajās piecu dienu apmācībās tiks apskatīti vairāki jautājumi un rasta iespēja radīt atvērtu, radošu vidi, lai pārrunātu jauniešu apmaiņu kvalitāti, to sniegtās iespējas neformālajā izglītībā (darbā ar jauniešiem). Apmācību laikā tiks pievērsta uzmanību izaicinājumiem, ko rada starptautiskā vide.

Apmācības ir izstrādātas kā līdzeklis organizāciju pārstāvju sistemātiskam atbalstam darbā ar jauniešiem ar Erasmus+ Programmas valstīm un Rietumbalkānu reģionu. Tās ir laba vide kontaktu veidošanai un turpmākai sadarbībai.

Mērķis un uzdevumi:

Apmācību mērķis ir noskaidrot jauniešu apmaiņas, kā neformālās izglītības rīka, potenciālu un iespējas.

Apmācību programma izstrādāta, lai:

•noskaidrotu jauniešu apmaiņas sniegtās iespējas (mācībās, iespēju sniegšanā un motivācijas veicināšanā ) darbā ar jauniešiem;
izprastu jauniešu iesaistes nozīmīgumu visos jauniešu apmaiņas posmos, kā arī jauniešu apmaiņas izstrādāšanu atbilstoši jauniešu vajadzībām;
izprastu jauniešu līdera lomu visos jauniešu apmaiņas posmos;
attīstītu prasmes, nodrošinot drošu un atbalstošu vidi jauniešu apmaiņā;
attīstītu prasmes atpazīt mācību potenciālu visos jauniešu apmaiņas posmos un atbalstītu mācīšanās procesu ikvienam iesaistītajam;
identificētu izaicinājumus jauniešu apmaiņas starptautiskajos uzstādījumos, pārdomātu labākās pieejas to izpildei;
aplūkotu partnerību kā jauniešu apmaiņas pamatelementu.  

Dalībnieka profils:

Apmācībās piedalīsies 30 dalībnieki no Erasmus+ programmas valstīm un Rietumbalkānu valstīm.

Dalību aicināti pieteikt cilvēki:

•kurus aizrauj darbs ar jauniešiem (jaunatnes darbinieki, jauniešu līderi, skolotāji utt.);
kuriem ir vispārējā izpratne par jauniešu apmaiņām un Erasmus+ (un/vai  iepriekšējām programmām);
kuriem ir kāda pieredze ar īstermiņa apmaiņas aktivitātēm (jauniešu nometnes, ekspedīcijas, jauniešu apmaiņas u.c.);
kuri novērtē neformālās izglītība sieguvumus;
kuri ir ieinteresēti veidot jaunas partnerības;
kuri spēj strādāt angļu valodā;
kuri ir vismaz 18 gadus veci.

Pieteikties iespējams līdz 2014. gada 28. septembrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/cherry-on-the-cake-youth-exchange-in-the-context-of-a-long-term-work-with-groups-of-young-people.4474/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas Erasmus+, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā.

 

Lai nodrošinātu programmas Erasmus+ redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas)

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildus informācija: 

Vladislava Šķēle,
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore,
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv