Apmācības par digitālo rīku iekļaušanu darbā ar jaunatni "DIG-IT up!"

Tās norisināsies no 11. līdz 16. aprīlim Ferarrā, Itālijā. To galvenais mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes un atrast radošus veidus, kā kombinēt analogās un āra aktivitātes darbā ar jaunatni, strādājot ar digitālajiem rīkiem un aplikācijām, kuras izmanto jaunieši, vienkārši ņemot un mēģinot. Pieteikšanās līdz 22. martam!

Pieaugušie baidās, ka jaunieši zaudē savu laiku un kontaktu ar "reālo" pasauli un sociālās kompetences, nemitīgi skatoties savos ekrānos. Daudziem pieaugušajiem ir grūti saprast un novērtēt jauniešu digitālās prasmes, kā arī viņu motivāciju nepārtraukti būt tiešsaistē. Tādēļ pieaugušie bieži aizliedz jauniešiem izmantot digitālās ierīces mācību laikā, nepārzinot jaunos digitālos rīkos un nonākot konfliktā ar jauniešiem.

Šīs apmācības piedāvās risinājumus, novērtējot pieaugušo un jauniešu vajadzības un atbalstot komunikāciju starp viņiem, kā jaunatnes darbiniekiem sekot digitālajiem jauniešiem un iekļaut digitālos rīkus savā darbā: būt tiešsaistē kā attīstošam rīkam, lai stiprinātu digitālo radošumu.

Šo apmācību laikā tiks strādāts ar dažādiem rīkiem un aplikācijām, lai gūtu to lietošanas radošo un jautro pieredzi, koncentrējoties uz digitālajām āra aktivitātēm. Dalībnieki ir aicināti izzināt digitālā darba ar jaunatni konceptu un diskutēt par pašreizējo situāciju un izaicinājumiem ar kuriem saskaras jaunatnes darbinieki, strādājot un dzīvojot arvien digitalizētākā pasaulē. Dalībnieki tiek sagatavoti, lai viņi varētu attīstīt savas idejas jaunām digitālajām aktivitātēm un projektiem. Kā arī, lai dalītos savā pieredzē, izmantojot digitālos rīkus.

Mērķi:

 • izmēģināt populārus digitālos rīkus, kas var tikt izmantoti darbā ar jaunatni, koncentrējoties uz āra aktivitātēm;
 • izzināt digitālā darba ar jaunatni konceptu;
 • dalīties ar pieredzēm un darba ar jaunatni labo praksi, saskaroties ar digitālo realitāti;
 • attīstīt radošas digitālās aktivitātes un projektu idejas darbam ar jaunatni.

Dalībnieku profils:

 • vismaz 18 gadus vecs;
 • strādā ar jauniešiem, izmantojot neformālās izglītības metodes;
 • tic, ka ir būtiski un pedagoģiski noderīgi strādāt ar digitālajām realitātēm darbā ar jaunatni;
 • vēlas uzlabot savas digitālās prasmes;
 • sāc iekļaut digitālo attieksmi savā darbā ar jaunatni, kad piesakies "Dig-it up!".

Kā pieteikties?

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2018. gada 22. martam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/dig-it-up-training-course-on-including-digital-tools-in-youth-work-the-basics-of-digital-youth-work.7199/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Plašāka informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv