Apmācības par aktīvu līdzdalību pašvaldības darbā Kurzemē

Kurzemes reģiona jaunieši un pašvaldību pārstāvji aicināti pieteikties apmācībām par aktīvu līdzdalību pašvaldības darbā Kurzemes reģionā. Apmācības notiks 2013. gada 5.-7.aprīlī viesu namā „Virkas muiža” (Virkas iela 27, Kuldīga). Pieteikšanās: līdz 22. martam!

Apmācību mērķis: veicināt jauniešu un pašvaldību pārstāvju izpratni par aktīvu līdzdalību pašvaldības darbā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti reģionos.

Dalībnieku profils: Kurzemes reģiona jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem. Dalībnieku atlasē priekšroka tiks dota jauniešiem, kuriem ir ideja, kā uzlabot savu dzīvi pašvaldībā, un pašvaldību darbiniekiem, kuru tiešais darbs nav saistīts ar jauniešiem (piemēram, domes deputāti, sabiedrisko attiecību speciālisti, attīstības daļas darbinieki, pagastu pārvalžu darbinieki un citi pašvaldības administrācijas pārstāvji). Apmācību mērķa grupa šoreiz NAV pašvaldību jaunatnes lietu speciālisti un jaunatnes darbinieki. Apmācību dalībnieku skaits ierobežots.

Aicinājums jauniešiem
Hei, Kurzemes jaunieti, Tev ir ideja, kā uzlabot savu dzīvi vietējā pašvaldībā?

Tu vēlies satikt Kurzemes reģiona pašvaldības pārstāvjus un apspriest sev svarīgus jautājumus? Vēlies uzzināt, kā labāk paust savas idejas pašvaldībai un izprast aktīvas līdzdalības veidus un iespējas? Vēlies sniegt SAVU ieguldījumu vietējā sabiedrībā? Ja atbildēji ar “jā” uz kaut vienu šiem jautājumiem, piesakies neformālās izglītības apmācībās par aktīvu līdzdalību pašvaldības darbā Kurzemes reģionā.

Piedaloties apmācībās, Tev būs iespēja mācīties citādi un:
•    iepazīt un dalīties pieredzē ar citiem jauniešiem un pašvaldības pārstāvjiem no Kurzemes reģiona;
•    gūt izpratni par aktīvu līdzdalību pašvaldības darbā;
•    izprast pašvaldības un jauniešu vēlmes un iespējas;
•    veicināt jauniešu un pašvaldību savstarpējo komunikāciju, noskaidrojot efektīvākos informācijas kanālus;
•    apzināt jauniešu un pašvaldību ieguvumus, ko sniedz aktīva līdzdalība;
•    gūt jaunu pieredzi, kontaktus un idejas sadarbībai!

Aicinājums pašvaldību pārstāvjiem
Vēlaties veidot jauniešiem draudzīgu pašvaldību?

Jūs vēlaties satikt Kurzemes reģiona jauniešus un iesaistīt viņus pašvaldībai svarīgu jautājumu apspriešanā? Vēlaties uzzināt, kas jauniešiem ir svarīgi, kāds ir viņu redzējums uz pašvaldībā notiekošo? Vēlaties uzzināt par veiksmīgākiem informācijas kanāliem sadarbībā ar jauniešiem un izprast aktīvas līdzdalības formas un metodes? Ja atbildējāt ar “jā” uz kaut vienu šiem jautājumiem, piesakieties neformālās izglītības apmācībās par aktīvu līdzdalību pašvaldības darbā Kurzemes reģionā.

Piedaloties apmācībās, Jums būs iespēja mācīties citādi un:
•    iepazīt un dalīties pieredzē ar jauniešiem un citiem pašvaldības pārstāvjiem no Kurzemes reģiona;
•    gūt izpratni par aktīvu līdzdalību pašvaldības darbā;
•    izprast pašvaldības un jauniešu vēlmes un iespējas;
•    veicināt jauniešu un pašvaldību savstarpējo komunikāciju, noskaidrojot efektīvākos informācijas kanālus;
•    apzināt jauniešu un pašvaldību ieguvumus, ko sniedz aktīva līdzdalība;
•    gūt jaunu pieredzi, kontaktus un idejas sadarbībai!

 

Apmācības vadīs:  Rudīte Muraševa un Ieva Upesleja

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai dalībnieki varētu piedalīties visas dienas! Piesakoties apmācībām, dalībnieks apstiprina, ka varēs piedalīties visās dienās. Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz dalībniekiem pašiem.

Sūtiet pieteikuma anketu uz e-pasta adresi: evita.fridrihsone@redcross.lv vai youth@redcross.lv, vai pa faksu: 67336652 līdz 2013. gada 22. martam! Rezultāti tiks paziņoti līdz 2013. gada 25. martam Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, rakstiet vai zvaniet – Evita Fridrihsone 67336653 vai 26430961, vai pa e-pastu: evita.fridrihsone@redcross.lv

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienību Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne (JSPA reģionālais sadarbības partneris Kurzemes un Zemgales reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.