Apmācības organizācijām par projektu sagatavošanu programmā „Erasmus+” „Projektu darbnīca”

Vēlies iegūt vairāk informācijas par programmu „Erasmus+”? Tev ir projekta ideja, bet nepieciešams atbalsts starptautiska projekta sagatavošanā? Vēlies iegūt vai uzlabot projekta rakstīšanas prasmes? Ja atbildēji ar “jā” uz kaut vienu no šiem jautājumiem, piesakies neformālās izglītības apmācībām „Projektu darbnīca”.

Apmācības notiks: 2014. gada 28.-30.martā Rīgas un Vidzemes reģionā
Apmācību mērķis:  Iedrošināt dalībniekus izmantot programmas „Erasmus+” piedāvātas iespējas savas idejas īstenošanā, veicinot dalībnieku izpratni par ES finansētās programmas „Erasmus+” aktivitātēm jaunatnes jomā: KA1 - apmaiņas projekti un apmācību un sadarbības veidošanas projekti, kā arī KA2 - starptautiskās iniciatīvas.

Piedaloties apmācībās, Tev būs iespēja mācīties citādi un:
•    iegūt vairāk informāciju par programmu “Erasmus+”;
•    attīstīt savas idejas nākotnes projektam “Erasmus+” programmā;
•    uzlabot vai iegūt projekta rakstīšanas prasmes;
•    iepazīt citu organizāciju pārstāvjus, gūt jaunu pieredzi, kontaktus un idejas.

Dalībnieku profils: Organizāciju pārstāvji, kuri vēlas īstenot starptautiskus projektus „Erasmus+” programmā un kuriem jau ir projekta ideja/s. Dalībnieku atlasē priekšroka tiks dota organizāciju pārstāvjiem, kuri pieteikumā būs skaidri izklāstījuši savu projekta ideju un plāno iesniegt projektus 2014.gadā. No vienas organizācijas apmācībās tiks aicināts piedalīties viens pārstāvis. Apmācību dalībnieku skaits ierobežots, katrā apmācībā piedalīsies ne vairāk kā 25 dalībnieki.

Apmācību laiks un vieta:
Rīgas reģionā – 2014. gada 28.-30. marts, Ogres apkārtne
Vidzemes reģionā – 2014. gada 28.-30. marts, Cēsu apkārtne

Apmācības vadīs:
Rīgas reģionā - Līga Rudzīte un Māris Grāvis
Vidzemes reģionā –Ieva Upesleja un Staņislavs Babins

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Tu varētu piedalīties visas apmācību dienas! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Erasmus+ programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus, savukārt ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz Tev pašam/-ai. Apmācībām aicinām pieteikties visus interesentus un gadījumā, ja jums nepieciešams īpašs atbalsts (piemēram,  vides pieejamība),  aģentūra, iespēju robežās, ir gatava šo atbalstu sniegt un, šajos gadījumos,  lūgums personīgi sazināties ar reģionālo koordinatoru.

Piesakies, aizpildot anketu elektroniski līdz 2014. gada 10. martam! http://ejuz.lv/darbnica1

Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2014. gada 15. martam. Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani:
Rīgas reģionālais koordinators – Līga Siliņa, tālr.: 26808042/ apmacibas[at]brfonds.lv
Vidzemes reģionālais koordinators - Laura Riekstiņa, tālr.: 22046231/ laura.riekstina[at]redcross.lv