Apmācības organizācijām, kas veicina sociālo iekļaušanu. (Mobility Taster for Inclusion Organisations)

Vai tu zināji, ka vari organizēt starptautiskus projektus jauniešiem no mazāk labvēlīgas  vides,  kuriem  ir  mazāk  iespēju  salīdzinājumā  ar  viņu  vienaudžiem? Līdz 8. decembrim piesakies trīs dienu ilgām apmācībām un uzzini, ko programma "Erasmus+: Jaunatne darbībā" var sniegt tev.  Apmācības norisināsies no 9. līdz 13. februārim Somijā.

"Izgaršo" mobilitātes projektus
Starptautiskie projekti ( jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgais darbs, ...) var būt iespēja, kas pilnībā izmaina jauniešu no mazāk labvēlīgas vides dzīvi (jaunieši ar speciālām vajadzībām, ar sociālekonomiskām grūtībām, ar ierobežotām iespējām, no diskriminētām grupām, minoritātēm,...).

Šīs apmācības sniegs tev konkrētus piemērus, ko var īstenot starptautiskajos "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektos, iepazīstinās tevi ar citām organizācijām, kas darbojas sociālās iekļaušanas jomā, izskaidros, kāds finansējums ir pieejams konkrēti šiem iekļaujošajiem projektiem, kā arī soli pa solim parādīs, kā norisinās pieteikšanās process, gadījumam, ja tu vēlēsies pamēģināt īstenot savu ideju.

Apmācību mērķgrupa
Apmācību kurss paredzēts "jauniņajiem" programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā", kas strādā ar jauniešiem no mazāk labvēlīgas vides. Ja tu nekad neesi organizējis starptautisku projektu šādai jauniešu mērķgrupai, bet vēlies uzzināt, kā tas ir iespējams, tad šīs apmācības ir kā radītas tev!

Šajās apmācībās var piedalīties arī dalībnieki ar speciālām vajadzībām (par atbalsta iespējām sazinies ar SALTO Inclusion tony[at]salto-youth.net).

Praktiskā informācija
Pieteikties iespējams līdz 2015. gada 8. decembrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/mobility-taster-for-inclusion-organisations.5404/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+" līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildus informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv