Apmācības organizācijām - „Eiropas Brīvprātīgais darbs šķērsgriezumā”!

Ja tu esi organizācijas vai pašvaldības iestādes pārstāvis, kas vēlas uzzināt vairāk, plašāk un arī no praktiskās puses par to, kā īstenot Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projektu savā iestādē, šīs apmācības ir domātas tieši Tev! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina organizāciju pārstāvjus piedalīties apmācībās, kas notiks no šī gada 09. augusta līdz 11. augustam. Pieteikšanās: līdz 01. augustam!

Aicināti pieteikties:
-pārstāvji no akreditētām EBD nosūtītāj-, uzņēmēj- vai koordinējošām organizācijām, kurām vēl nav reālas EBD projektu īstenošanas pieredzes;
-pārstāvji no pieredzējušām organizācijām, kurās nomainījušies par EBD atbildīgie cilvēki;
-pārstāvji no iestādēm, kuras vēl domā, vai akreditēties, lai ārvalstu brīvprātīgo jaunieti uzņemtu savā iestādē.

Apmācībās uzzināsi visu nepieciešamo, lai varētu īstenot EBD projektu - kāda ir EBD būtība, kas ir projekta sagatavošanas pamatā, kā projektā pielietot neformālo izglītību, kādas ir projektā iesaistīto pušu lomas un atbildības, dažādās kultūras u.c. Iespējams, izdosies satikt arī kādu ārvalstu brīvprātīgo, kas savu EBD veic Latvijā.

Apmācībām no katras organizācijas var pieteikties viens pārstāvis. Apmācību vieta - Drabešu pagasts, Amatas novads, konkrēts viesu nams tiks precizēts. Netālu no viesu nama kursē sabiedriskais transports. Apmācības Tev ir bez maksas. Aģentūra sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus, bet ceļa izdevumi līdz apmācību norises vietai jāsedz dalībniekiem pašiem. Tev apmācībās jāpiedalās visu apmācību laiku! (no 09. augusta rīta līdz 11. augusta vakaram)

Pieteikšanās: līdz 01. augustam, aizpildot pieteikumu tiešsaistē: http://bit.ly/120vODB Pirms tam gan pārliecinies, ka šajos datumos tiešām tiksi! Visas iesūtītās anketas tiks izvērtētas. Rezultāti tiks paziņoti katram dalībniekam personīgi. Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ prioritāte tiks dota jau akreditētām organizācijām un tām, kas aģentūrā iesniegušas intereses izteikumus. Aicinātas pieteikties arī organizācijas, kuras vēl domā, vai akreditēties,- ja būs vēl brīvas vietas un jūsu motivācija nopietna, tad tiksiet izvēlēti, bet līdz tam noteikti iepazīsties ar ES programmas "Jaunatne darbībā" vadlīnijām.


Kontaktinformācija:
Elīna Zāgeusa
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Eiropas Savienības programmu daļas projektu koordinatore (Eiropas Brīvprātīgais darbs)
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67358061
Fakss: +371 67358060
elina.zageusa@jaunatne.gov.lv
www.jaunatne.gov.lv