Apmācības „Neformālā izglītība, iniciatīva un uzņēmīgums”

Saldus Jauniešu dome „Es un mēs” sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (JSPA) aicina jaunatnes darbiniekus kopā ar jauniešiem, kuri vēlas iegūt vai papildināt zināšanas par neformālo izglītību un projektu iespējām, kā arī plāno veidot projektus Saldus novada projektu fondā vai arī programmā „Jaunatne darbībā”,  uz apmācībām, kas notiks 2012.gadā no 28. – 29.novembrim, Saldus novada, Novadnieku pagasta „Kaplūžos”.

Apmācību mērķis:
Nodrošināt dalībniekus ar nepieciešamajām zināšanām un prasmēm neformālās izglītības metožu pielietošanā. Aktualizēt jauniešu iniciatīvas ideju un principus projektos, sekot labās prakses piemēriem un neformālās izglītības kritērijiem. Dot izpratni par dažādu projektu būtību un to iespējām Eiropā un Latvijā.

Apmācību semināra uzdevumi:
*  Iegūt zināšanas par neformālo izglītību - un tās iespējām Latvijā un Eiropā.
*  Veidot izpratni par neformālās izglītības pieeju izmantošanu projektos un programmā „Jaunatne darbībā”.
* Veicināt radošo domāšanu un jaunu projekta ideju rašanos.
* Uzsvērt un veicināt izpratni par projektu/iniciatīvu praktisko realizāciju. Dot ieskatu projektu menedžmentā.                                                                      
* Izprast mūžizglītības kompetenču veidošanos projektos.

Dalībnieki:
-  Saldus, Brocēnu un Dobeles  novada jaunatnes darbinieki (jaunatnes lietu koordinatori, organizāciju vadītāji, jauniešu līderi, direkt.v.audz.darbā, skolēnu pašpārvalžu konsultanti kopā ar savas iestādes/organizācijas jauniešiem) 1 jaunatnes darbinieks + 1-2 jaunieši (14 – 25 gadi) no katras iestādes/organizācijas

Apmācību vadītājs: Māris Resnis
Apmācības ir paredzētas ar nakšņošanu viesu namā „Kaplūži” un dalībniekiem jāpiedalās apmācībās no 28.11. plkst.10.30 līdz 29.11. plkst.17.30.(Programma pielikumā). Apmācības ir bezmaksas. Organizatori sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus, taču ceļu līdz semināra vietai jāsedz dalībniekiem pašiem. No Saldus tiks nodrošināts kopīgs transports dalībnieku aizvešanai līdz „Kaplūžiem”.
Lai pieteiktos apmācībām, aizpildiet pieteikuma anketu un atsūtiet to līdz 2012.gada 20.novembrim  uz e-pasta adresi: rudite.muraseva@saldus.lv
Saldus Jauniešu domes „Es un mēs” valdes priekšsēdētāja
Rudīte Muraševa
t:63821560