Apmācības Latgales skolotājiem par neformālo izglītību „Formāli + neformāli = EFEKTĪVI!”

Aicinām Latgales reģiona izglītības iestāžu pārstāvjus pieteikties apmācībām par neformālo izglītību „Formāli + neformāli = EFEKTĪVI!”, kuras notiks 2013. gada 26 .- 28. martā viesnīcā „Kolonna Hotel Rēzekne” Rēzeknē. Pieteikšanās: līdz 18. martam!

Apmācību mērķis ir veicināt izpratni par neformālo izglītību, tās praktisko, teorētisko un metodisko pielietojamību pedagoģiskajā darbā ar bērniem un jauniešiem izglītības iestādēs.

Apmācību dalībniekiem būs iespēja:
1.    Gūt izpratni par neformālo izglītību, tās būtību, vērtībām, pamatprincipiem un praktisko pielietojumu savā ikdienas darbā;
2.    Piedalīties neformālās izglītības procesā - pilnveidot sevi, iepazīties, būt un mācīties kopā, kā arī dalīties pieredzē ar kolēģiem;
3.    Pieredzēt, kā izmantot neformālās izglītības pieeju, lai risinātu tādus aktuālus jautājumus kā motivācija mācīties, radošās domāšanas attīstīšana, bērnu un jauniešu sociālo prasmju un vērtību attīstīšana;
4.    Veicināt integrētu pieeju izglītības procesam, apskatot formālās, neformālās un interešu izglītības mijiedarbību.

Apmācībās aicināti piedalīties pa 1 - 2 pārstāvji no vienas izglītības iestādes (pirmsskolas, pamatskolas, vidusskolas, speciālās skolas, arodskolas, privātskolas u.c.).

Dalība apmācībās ir bez maksas. Dalībniekiem tiks nodrošinātas naktsmājas, ēdināšana un apmācību materiāli. Pašiem būs jāparūpējas par nokļūšanu līdz apmācību norises vietai – viesnīcai „Kolonna Hotel Rēzekne” (http://www.hotelkolonna.com/hotel-rezekne/lv/).

Apmācības vadīs: Māris Grāvis un Aleksandrs Oļeiņikovs.

Apmācību noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegts apliecinājums par dalību 24 stundu apmācībās.

Lai pieteiktos apmācībām, aizpildiet pieteikuma anketu un atsūtiet to uz e-pasta adresi daina.krivina@gmail.com līdz 2013. gada 18. martam.

Vietu skaits ir ierobežots – 22 dalībnieki. Informāciju par to, vai esiet apstiprināti dalībai apmācībās, personīgi saņemsiet 20. martā.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, zvaniet vai rakstiet:

Daina Kriviņa
Latgales apmācību koordinatore
Tālr.: +371 29354884
E-pasts: daina.krivina@gmail.com

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.