Apmācības Latgales reģiona skolotājiem par neformālo izglītību

Aicinām Latgales reģiona izglītības iestāžu pārstāvjus (priekšroka dalībniekiem no Līvānu, Ilūkstes, Dagdas novadiem) pieteikties apmācībām par neformālo izglītību „Formāli + neformāli = EFEKTĪVI!”, kuras notiks 31.10.-02.11. viesnīcā „Dinaburg”, Daugavpilī. Pieteikšanās: līdz 23. oktobrim!

Apmācību mērķis ir veicināt izpratni par neformālo izglītību, tās praktisko, teorētisko un metodisko pielietojamību pedagoģiskajā darbā ar jauniešiem izglītības iestādēs.

Apmācību dalībniekiem būs iespēja:
1.Gūt izpratni par neformālo izglītību, tās būtību, vērtībām, pamatprincipiem un praktisko pielietojumu savā ikdienas darbā;
2.Piedalīties neformālās izglītības procesā - pilnveidot sevi, iepazīties, būt un mācīties kopā, kā arī dalīties pieredzē ar kolēģiem;
3.Pieredzēt, kā izmantot neformālās izglītības pieeju, lai risinātu tādus aktuālus jautājumus kā motivācija mācīties, radošās domāšanas attīstīšana, skolēnu sociālo prasmju un vērtību attīstīšana;
4.Veicināt integrētu pieeju izglītības procesam, apskatot formālās, neformālās un interešu izglītības mijiedarbību.

Apmācībās aicināti piedalīties 2 pārstāvji no izglītības iestādes – vēlams direktora vietnieks audzināšanas darbā (ārpus klases darba organizators) un klases audzinātājs, kuri var piedalīties apmācībās visas trīs dienas. Priekšroka tiks dota Līvānu, Ilūkstes un Dagdas izglītības iestāžu pārstāvjiem.

Dalība apmācībās ir bez maksas. Dalībniekiem tiks nodrošinātas naktsmājas, ēdināšana un apmācību materiāli. Pašiem būs jāparūpējas par nokļūšanu līdz apmācību norises vietai – viesnīcai „Dinaburg” (http://www.hoteldinaburg.lv/).

Apmācību noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegts apliecinājums par dalību apmācībās.

Lai pieteiktos apmācībām, aizpildiet pieteikuma anketu un atsūtiet to uz e-pasta adresi daina.krivina@gmail.com līdz 2012. gada 23. oktobrim.

Vietu skaits ir ierobežots – 22 dalībnieki. Informāciju par to, vai esiet apstiprināti dalībai apmācībās, personīgi saņemsiet 25. oktobrī.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, zvaniet vai rakstiet:

Daina Kriviņa
Latgales apmācību koordinatore
Tālr.: +371 29354884
E-pasts: daina.krivina@gmail.com

Apmācības organizē v/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” sadarbībā ar biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.