Apmācības Kurzemes reģiona skolotājiem par neformālo izglītību

Aicinām Kurzemes reģiona izglītības iestāžu pārstāvjus pieteikties apmācībām par neformālo izglītību, kuras notiks 2013. gada 28. – 30. oktobrī viesu namā "Ventaskrasti", Ziru pagastā, Ventspils novadā. Pieteikšanās: līdz 14. oktobrim!

Apmācību mērķis ir veicināt izpratni par neformālo izglītību, tās praktisko, teorētisko un metodisko pielietojamību pedagoģiskajā darbā ar bērniem un jauniešiem izglītības iestādēs.

Apmācību dalībniekiem būs iespēja:
•Gūt izpratni par neformālo izglītību, tās būtību, vērtībām, pamatprincipiem un praktisko pielietojumu savā ikdienas darbā;
•Piedalīties neformālās izglītības procesā - pilnveidot sevi, iepazīties, būt un mācīties kopā, kā arī dalīties pieredzē ar kolēģiem;
•Pieredzēt, kā izmantot neformālās izglītības pieeju, lai risinātu tādus aktuālus jautājumus kā motivācija mācīties, radošās domāšanas attīstīšana, skolēnu sociālo prasmju un vērtību attīstīšana;
•Veicināt integrētu pieeju izglītības procesam, apskatot formālās, neformālās un interešu izglītības mijiedarbību.

Apmācībās aicināti piedalīties 1 - 2 pārstāvji no dažādām Kurzemes reģiona izglītības iestādēm (pirmsskolas, pamatskolas, speciālās skolas, arodskolas, privātskolas u.c.).

Dalība apmācībās ir bez maksas. Dalībniekiem tiks nodrošinātas naktsmājas, ēdināšana un apmācību materiāli. Pašiem būs jāparūpējas par nokļūšanu līdz apmācību norises vietai – viesu namam "Ventaskrasti" Ziru pagastā, Ventspils novadā (www.ventaskrasti.viss.lv).

Apmācību noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegts apliecinājums par dalību apmācībās, kur tiks norādīts apmācību stundu skaits.

Vietu skaits ir ierobežots – 22 dalībnieki.

Piesakies, aizpildot anketu elektroniski: http://ejuz.lv/urzemesskolotajiem līdz 14. oktobrim. Rezultāti tiks paziņoti līdz 2013. gada 17. oktobrim. Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani – Aija Strazda, tālr.: 67336653 un/vai  youth@redcross.lv 

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienību Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne (JSPA reģionālais sadarbības partneris Kurzemes un Zemgales reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.