Apmācības „KOPĀ!” - Zemgales jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem

Aicinām piedalīties apmācībās Zemgales reģiona jaunatnes darbiniekus un jauniešus par sadarbību un komunikāciju „KOPĀ!”. Apmācības notiks 2012. gada 7. - 9. decembrī viesu namā „Bērzkalni”, Īslīces pagastā, Bauskas novadā. Pieteikšanās: līdz 25. novembrim!

Apmācību mērķis: attīstīt jaunatnes darbinieku un jauniešu sadarbības un komunikācijas prasmes, lai iesaistītu mazāk aktīvus jauniešus organizācijas/iestādes aktivitātēs.

Apmācības notiks viesu namā „Bērzkalni”, Īslīces pagastā, Bauskas novadā.
                                                                                     
Dalībnieku profils: dalībnieku pāris no vienas organizācijas/iestādes:
•    jaunatnes darbinieks no pašvaldības vai NVO/ jauniešu atbalsta persona/jauniešu līderis
un
•    15-25 gadus vecs jaunietis, kuram ir motivācija aktīvi darboties citu jauniešu iesaistīšanā organizācijas/iestādes darbībā.

Apmācību uzdevumi:
•    labāk izprast komunikācijas lomu un pamatprincipus kopīgā darbā;
•    analizēt komunikācijas kanālus un līdzekļus plašākas jauniešu auditorijas sasniegšanai;
•    attīstīt veiksmīgas sadarbības un mazāk aktīvu jauniešu iesaistīšanas stratēģiju;
•    izstrādāt turpmāku aktivitāšu plānu veiksmīgākas komunikācijas ieviešanai un mazāk aktīvu jauniešu iesaistīšanai un piesaistīšanai.

Apmācības vadīs: Rudīte Muraševa un Santa Krastiņa

Apmācības ir bezmaksas un aģentūra sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus, taču ceļa izdevumi uz norises vietu būs jāsedz pašiem. Lai pieteiktos apmācībām, jāaizpilda pieteikuma anketa un līdz 25. novembrim jānosūta uz e-pastu:  brfonds@gmail.com.  Rezultātu paziņošana: līdz 27. novembrim.

Apmācības rīko v/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” sadarbībā ar Zemgales reģionālo sadarbības partneri - "Baltijas Reģionālo fondu". Papildus informācija: Ginta Salmiņa, tālr.: 292 56 888, ginta.salmina@gmail.com