Apmācības "KOPĀ" - Vidzemes jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem

Vidzemes reģiona jaunatnes darbinieki un jaunieši – aicinām Jūs piedalīties tieši jums paredzētās apmācībās par sadarbību un komunikāciju “KOPĀ!”, kas notiks 30.11.2012. – 02.12.2012. viesu namā „Ezernieki”, Līgatnes novadā! Apmācību mērķis – attīstīt jaunatnes darbinieku un jauniešu sadarbības un komunikācijas prasmes, lai iesaistītu mazāk aktīvus jauniešus organizācijas/iestādes aktivitātēs. Pieteikšanās: līdz 20. novembrim!

Aicinām pieteikties dalībnieku pāri no vienas organizācijas/iestādes:
-jaunatnes darbinieks no pašvaldības vai NVO/jauniešu atbalsta persona/jauniešu līderis un
-jaunietis vecumā līdz 25 gadiem, kuram ir motivācija aktīvi darboties citu jauniešu iesaistīšanā organizācijas/iestādes darbībā.

Apmācību uzdevumi:
-Izzināt jauniešu un jaunatnes darbinieku/ līderu/ atbalsta personu esošās un vēlamās savstarpējās sadarbības prakses.
-Analizēt komunikācijas kanālus un līdzekļus plašākas jauniešu auditorijas sasniegšanai.
-Izveidot komunikācijas stratēģijas un plānus darbam ar jauniešiem.
-Izstrādāt turpmāku aktivitāšu plānu veiksmīgākas komunikācijas ieviešanai un mazāk aktīvu jauniešu iesaistīšanai un piesaistīšanai.

Apmācības vadīs Ginta Salmiņa un Līga Rudzīte.

Apmācības ir bezmaksas! Dalībniekiem tiek segti uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumi. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu jāsedz pašiem.

Lai pieteiktos apmācībām, jāaizpilda pieteikuma anketa un jānosūta līdz 2012. gada 20. novembrim uz e-pastu: Ilze.Leicane@gmail.com. Atbildi par dalību apmācībās sniegsim līdz 23.11.2012.

Apmācības rīko v/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros sadarbībā ar Vidzemes reģionālo koordinatoru – Ilzi Leicāni, tālr.: +371 29234102, e-pasts: Ilze.Leicane@gmail.com.