Apmācības "KOPĀ!" - Rīgas reģiona jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem

Aicinām Rīgas plānošanas reģiona jaunatnes darbiniekus un jauniešus pieteikties apmācībām par sadarbību un komunikāciju „KOPĀ!”, kuras notiks 14.-16. decembrī, viesnīcā „Days Hotel” (http://www.dayshotelriga.com/lv), Rīgā. Pieteikšanās: līdz 3. decembrim!

Apmācību mērķis: stiprināt jauniešu un jaunatnes darbinieku sadarbību un uzlabot komunikāciju, lai veicinātu mazaktīvu jauniešu iesaistīšanos. Apmācību programma

Apmācību dalībniekiem būs iespēja:
-Formulēt kopīgu vīziju un izpratni par savstarpējās sadarbības vērtībām, vajadzībām un mērķiem.
-Labāk izprast, kas jauniešus motivē un kā panākt jauniešu aktīvu līdzdalību.
-Atklāt, kādi ir efektīvas komunikācijas pamatprincipi un faktori, kas ietekmē komunikācijas kvalitāti.
-Analizēt komunikācijas kanālus un līdzekļus veiksmīgākai jauniešu auditorijas sasniegšanai.
-Izstrādāt konkrētus ieteikumus komunikācijas uzlabošanai starp jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem.

Apmācībās aicināti piedalīties 2 pārstāvji no organizācijas/institūcijas:
•    jaunatnes darbinieks no pašvaldības vai NVO / jauniešu atbalsta persona / jauniešu līderis;
un
•    15-25 gadus vecs jaunietis, kuram ir motivācija aktīvi darboties citu jauniešu aktīvā iesaistīšanā organizācijas/institūcijas darbībā vai tās rīkotajās aktivitātēs. Šis ir OBLIGĀTS NOSACĪJUMS.

Apmācības vadīs pieredzējušas apmācītājas jaunatnes jomā – Inese Priedīte un Ieva Grundšteine. 

Apmācības ir bezmaksas. Tiek segti uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumi. Dalībniekiem pašiem jāapmaksā tikai ceļa izdevumi uz un no apmācībām. Obligāta ir piedalīšanās apmācībās no to atklāšanas līdz pat noslēgumam.

Lai pieteiktos apmācībām, lūdzu, aizpildīt pieteikuma anketu un līdz 2012.gada 3. decembrim nosūtīt uz e-pastu info@imka.lv. Rezultāti tiks paziņoti 5. decembrī. Papildus informācija: Linda Ūzuliņa, linda@imka.lv, 27736160

Apmācības organizē v/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” sadarbībā ar Rīgas reģionālo koordinatoru - biedrību „Jaunatnes organizāciju apvienība „IMKA Latvija”” Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.