Apmācības "KOPĀ" Latgales jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem

Aicinām Latgales reģiona jaunatnes darbiniekus un jauniešus pieteikties apmācībām par sadarbību un komunikāciju „KOPĀ!”, kuras notiks 17. - 19. maijā viesu namā „Rāznas līcis”, Rēzeknes novadā. Pieteikšanās: līdz 7. maijam!

Apmācību mērķis ir attīstīt jaunatnes darbinieku un jauniešu sadarbības un komunikācijas prasmes, lai iesaistītu mazāk aktīvus jauniešus organizācijas / iestādes aktivitātēs. Apmācību programma

Apmācībās aicināti piedalīties kopā 2 pārstāvji no organizācijas/iestādes:
•    jaunatnes darbinieks no pašvaldības vai NVO / jauniešu atbalsta persona / jauniešu līderis;
un
•    15-25 gadus vecs jaunietis, kuram ir motivācija aktīvi darboties citu jauniešu iesaistīšanā organizācijas/iestādes darbībā.
Apmācībām noteikti jāpiesakās pa pāriem – jaunatnes darbinieks un jaunietis!

Apmācību dalībniekiem būs iespēja:
•    izzināt savstarpējās sadarbības būtiskākās iezīmes, vajadzības un motivāciju;
•    labāk izprast komunikācijas lomu un pamatprincipus kopīgā darbā;
•    analizēt komunikācijas kanālus un līdzekļus plašākas jauniešu auditorijas sasniegšanai;
•    izstrādāt turpmāku aktivitāšu plānu veiksmīgas komunikācijas ieviešanai un mazāk aktīvu jauniešu iesaistīšanai un piesaistīšanai organizācijas / iestādes aktivitātēm u.c.

Apmācības vadīs: Māris Grāvis un Inese Šubēvica.

Dalība apmācībās ir bez maksas. Dalībniekiem tiks nodrošinātas naktsmājas, ēdināšana un apmācību materiāli. Pašiem būs jāparūpējas par nokļūšanu līdz apmācību norises vietai – viesu namam „Rāznas līcis”, Rēzeknes novadā (http://www.raznaslicis.lv/).

Lai pieteiktos apmācībām, aizpildiet pieteikuma anketu un atsūtiet to uz e-pasta adresi daina.krivina@gmail.com līdz 2013. gada 7. maijam.

Vietu skaits ir ierobežots – 22 dalībnieki (11 pāri). Informāciju par to, vai esiet apstiprināti dalībai apmācībās, personīgi saņemsiet 10. maijā.

Apmācību noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegts apliecinājums par dalību apmācībās.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, zvaniet vai rakstiet:

Daina Kriviņa
Latgales apmācību koordinatore
Tālr.: +371 29354884
E-pasts: daina.krivina@gmail.com

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.