Apmācības “KOPĀ!” - Kurzemes jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem

Aicinām piedalīties neformālās izglītības apmācībās 11 Kurzemes novada jauniešus vecumā no 15 līdz 25 gadiem un 11 jaunatnes darbiniekus, kuri vēlas pilnveidot savas komunikācijas, sadarbības prasmes, kā arī sadarbības organizēšanas un īstenošanas prasmes. Apmācības notiks 2012. gada 7. - 9. decembrī, viesu namā „Ventaskrasti”, Ziru pagastā, Ventspils novadā (www.ventaskrasti.viss.lv). Pieteikšanās: līdz 25. novembrim!

Jūsu pilsētā/pagastā ir jaunieši, kuriem ir daudz brīvā laikā, bet nezini, kā viņus iesaistīt savā organizācijā vai piesaistīt kā brīvprātīgos dažādām aktivitātēm?
Vēlies uzzināt un praktizēt, kā labāk prezentēt savu ideju vai organizāciju?

Ja atbildēji apstiprinoši uz šiem jautājumiem, tad šīs apmācības domātas tieši Tev!

Apmācības notiks 2012. gada 7. - 9. decembrī viesu namā „Ventaskrasti”, Ziru pagastā, Ventspils novadā (www.ventaskrasti.viss.lv).

Šo apmācību mērķis – attīstīt jaunatnes darbinieku un jauniešu sadarbības un komunikācijas prasmes, lai iesaistītu mazāk aktīvus jauniešus organizācijas/iestādes aktivitātēs.

Apmācību dalībniekiem būs iespēja:
-Izprast komunikācijas lomu un pamatprincipus ikdienas jaunatnes darbā;
-Analizēt komunikācijas kanālus un līdzekļus plašākas jauniešu auditorijas sasniegšanai;
-Izzināt esošās un  definēt vēlamās jauniešu un jaunatnes darbinieku/ līderu/ atbalsta personu labās prakses sadarbības formas;
-Izstrādāt turpmāku aktivitāšu plānu veiksmīgākas komunikācijas ieviešanai, sadarbības attīstīšanai un mazāk aktīvu jauniešu iesaistīšanai un piesaistīšanai.

Svarīgi, lai Tu varētu piedalīties apmācībās visas dienas!

Apmācības ir bezmaksas! V/a "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" (JSPA) ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz Tev pašam(-ai).

Apmācības vadīs:
        Ieva Upesleja – biedrība "Pozitīvā Doma"
        Inese Šubēvica - biedrība "Jaunatnes līderu koalīcija"

Lai pieteiktos apmācībām, aizpildi pieteikuma anketu un sūti to līdz 2012. gada 25. novembrim uz e-pastu: evita.fridrihsone@redcross.lv vai pa faksu: 67336652.

Apmācības organizē ”Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” un Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne, kas ir JSPA reģionālais sadarbības partneris apmācību rīkošanā LR Kurzemes plānošanas reģionā.

 

Kontaktinformācija:
Evita Fridrihsone
Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
padomes priekšsēdētāja