Apmācības jauniešiem ‘’No domas līdz darbībai!’’ 1. daļa ‘’Komandas veidošana. Sadarbība’’

19.06. noslēdzās 3 daļīgo apmācību ‘’No domas līdz darbībai!’’ pirmā daļa ‘’Komandas veidošana. Sadarbība’’. Apmācību mērķis ir attīstīt Saldus novada jauniešiem dzīvei un darba tirgum nepieciešamās kompetences, dot ieguldījumu jauniešu personības pilnveidošanā un personības attīstīšanā, izmantojot neformālās izglītības metodes.

Apmācību pirmajās divās dienās dalībnieki kopā ar komandas saliedēšanas un virvju trašu veidošanas treneri Ulvi Kravali mācījās sadarboties, komunicēt, kā arī uzticēties. Caur dažādām neformālās izglītības metodēm dalībnieki attīstīja savas prasmes pielāgoties jauniem apstākļiem, kā arī attīstīja spēju pielietot radošās prasmes problēmu risināšanā. 

Pēdējā apmācību dienā dalībnieki devās uz Jaunmārupi, kur piedalījās biedrības ‘’Lūzumpunkts’’ komandas saliedēšanās programmā augstajās virvēs. Šī bija izaicinājumiem pilna diena, kas lika gan pārvarēt savas bailes, gan uzdrošināties, kā arī nenoliedzami uzticēties vienam otram. 

Kopumā dalībnieki atzina, ka apmācībās visvērtīgākā bija iespēja satikt citus jauniešus, iemācīties uzticēties un veidot komandu, kā arī izmēģināt lietas, kuras iepriekš nebija darītas un šķita bailīgas. 

Tā kā šī bija tikai pirmā daļa, Saldus novada jauniešiem ir iespēja iesaistīties arī turpmākajās nodarbībās. Nākamā apmācību daļa ‘’Ko es varu?’’, kas balstīta uz tēmu ‘’Veiksmīgu jauniešu 7 ieradumi’’ no 12.08. līdz 14.08. JIC „Šķūnis”, bet no 19.08. – 21.08. projekta ietvaros notiks „Jauno līderu akadēmija”, kurā vairāk domāsim un darbosimies par un ap uzņēmīgumu un uzņēmējdarbību. Pieteikuma anketas meklē www.saldusjauniesiem.lv

 

Ilze Fišmeistere
Saldus JIC „Šķūnis” jaunatnes darba konsultante