Apmācības jaunatnes darbiniekiem par mūzikas izmantošanu neformālās izglītības aktivitātēs (The Sound of Music II)

Apmācību kurss jaunatnes darbiniekiem, lai izzinātu, kā mūzika var ietekmēt jauniešiem organizētās neformālās izglītības aktivitātes (nomierināt, aktivizēt, veicināt sadarbību, sniegt atgriezenisko saiti u.c.). Apmācības norisināsies 2016. gada 11.-18. maijā Spānijā, Malagā. Pieteikšanās līdz 30. martam!

Veicot aktivitātes ar jauniešiem, ļoti ierasts ir izmantot fona mūziku, apzinoties vai neapzinoties mērķi. Mūzika var ietekmēt atmosfēru, kas veidojas grupā, tā var izmainīt emocijas un/vai vārdus, tā var būt būtiska aktivitātes daļa vai pat negatīvs efekts, ja konkrētajā situācijā tiek izmantota neatbilstoša mūzika.

Apzināta mūzikas izmantošana, izpratne par to, kā mūzika ietekmē emocijas, pareiza tās izvēle dažādos brīžos, viedokļi par mūzikas izmantošanu publiskās vietās (autortiesības, Creative Commons licences), digitālie rīki, lai strādātu ar mūziku u.c. Šie ir dažādi aspekti, kurus ne vienmēr zina un veiksmīgi izmanto apmācītāji, jauniešu līderi un/vai jaunatnes jomā strādājošie.

Šo apmācību mērķis ir attīstīt dalībnieku prasmi izmantot mūziku kā spēcīgu rīku neformālās izglītības aktivitātēs ar jauniešiem.

MĒRĶI
1.    Sniegt dalībniekiem teorētisko ieskatu mūzikā un tās ietekmē uz mūsu ķermeni un emocijām.
2.    Radīt izpratni par mūzikas pozitīvo un negatīvo ietekmi uz dalībnieku garastāvokli, veicot neformālās izglītības aktivitātes.
3.    Attīstīt dalībniekos prasmi, izveidot tematiskos mūzikas setus dažādiem mērķiem (piemēram, grupu darbam, atgriezeniskās saites sniegšanai, enerģiskumam, grupu veidošanai..).
4.    Attīstīt dalībnieku spēju radīt atmosfēru, izmantojot mūziku (atbilstošas mūzikas izvēle, vietas izmantošana telpā, temperatūra), kas veicina jauniešu mācīšanās pieredzi.
5.    Parādīt dalībniekiem dažādus digitālos mūzikas rīkus (lai veidotu mūzikas sarakstus, labotu, meklētu, atskaņotu, izmantotu bezmaksas mūziku)
6.    Atbalstīt dalībniekus darbnīcu, apmaiņu vai apmācību skaņu celiņu veidošanā.
7.    Radīt vietu, kur apmainīties ar mūzikas lietošanas pieredzi un avotiem.
8.    Izzināt programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” nozīmi, izstrādājot jauniešu aktivitātes.

METODOLOĢIJA
Apmācības tiks balstītas neformālās izglītības principos (piemēram, uz dalībniekiem koncentrēta pieeja, apmācību programmas elastīgums, grupa kā savstarpējas mācīšanās avots, apmācītājs kā mācību procesa fasilitators, holistiskā pieeja u.c.) un eksperimentālajā mācīšanās pieejā.

Apmācībās tiks kombinētas dažādas neformālās izglītības metodes ar dažādām citām tehnikām, kas aizgūtas no mūzikas un mākslas terapijas. Ņemot vērā šo aspektu, jābūt gataviem, ka dažas mūzikas sesijas apmācībās var ietekmēt dalībnieku emocijas.

Mūzika tiks izmantota ne tikai kā teorētiskā bāze, par kuru diskutēt, bet tā tiks arī sistemātiski izmantota apmācību laikā. Tiks analizēti dažādi gadījumi, lai parādītu, kādi ir interesantākie temati atbilstoši mērķim vai situācijai.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka apmācībās netiks padziļināti skatīti dažādi DJ rīki vai aplikācijas mūzikas miksēšanai, drīzāk tiks pievērsta uzmanība, kā izmantot mūziku dažādiem mērķiem, strādājot ar jauniešiem.

Papildu informācija: plānotā dienaskārtība The Sound of Music II.pdf

Pieteikties iespējams līdz 2016. gada 30. martam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-sound-of-music-ii.5571/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+" līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!


Papildu informācija:
Vladislava Šķēle,
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
projektu koordinatore,
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv