Apmācība „Viens plus viens ir pieci [1+1=5]” krievvalodīgo jauniešu iekļaušanai

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina pieteikties apmācībām „Viens plus viens ir pieci [1+1=5]?” - krievvalodīgo jauniešu iekļaušanai Eiropas Savienības programmā „Jaunatne darbībā”. Apmācības notiks 2013. gada 21.-24. martā Babītes novadā, viesu namā IDE. Pieteikšanās: līdz 10. martam! Informācija krievu valodā un apmācību programma (krievu val.).

Ja esi jaunietis, kas ikdienā lieto krievu valodu kā sarunvalodu (neatkarīgi no tautības)

vai esi jauniešu līderis, pedagogs, studentu pašpārvaldes vadītājs/dalībinieks, jaunatnes darbinieks pašvaldībā, kādas organizācijas biedrs

vai vienkārši aktīvs cilvēks, kas ikdienā strādā ar krievvalodīgiem jauniešiem un Tu vēlies īstenot interesantus projektus ar krievvalodīgo jauniešu iesaisti, t.sk. starptautiskus – PIESAKIES!

Apmācību mērķis ir veicināt krievvalodīgo jauniešu aktīvāku līdzdalību un iesaisti ES programmas "Jaunatne darbībā" projektos.

Apmācības tiks veltītas, lai:
-    radītu izpratni par dažādu tautību jauniešu sadarbību un krievvalodīgo jauniešu integrācijas pievienoto vērtību darba ar jaunatni attīstībā Latvijā;
-    attīstītu zināšanas un prasmes darbam ES programmas „Jaunatne darbībā” ietvarā – ar uzsvaru uz krievvalodīgo jauniešu auditoriju.

Apmācību laikā Tev būs iespēja:
-    runāt par sadarbības un savstarpējās integrācijas jautājumiem Latvijā;
-    saņemt detalizētu informāciju par programmu “Jaunatne darbībā” un tās pīlāriem, sniegtajām iespējām/projektu veidiem;
-    izzināt par neformālās izglītības nozīmi mācīšanās procesā un “Jaunatnes darbība” projektos un izprast starpkultūras aspektus projektos;
-    saņemt konsultatīvu atgriezenisko saiti par savu projektu ideju piemērotību programmai „Jaunatne darbībā”.

Detalizēta apmācību programma.

Apmācību darba valoda: latviešu, krievu.

Apmācībām var pieteikties individuāli vai grupās līdz 3 cilvēki (krievvalodīgie jaunieši no 13-18 gadu vecumam var pieteikties tikai kopā ar pieaugušo). Uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumi tiks segti no programmas „Jaunatne darbībā” finansējuma. Dalībniekiem jāsedz savi ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu un atpakaļ.  Dalībniekiem ir jāpiedalās visā apmācību programmā.

Lai pieteiktos dalībai apmācībai, līdz 2013. gada 10. martam jāaizpilda pieteikuma anketa tiešsaistē.

Ja rodas papildus jautājumi, droši rakstiet vai zvaniet:
Vladislava Šķēle
"Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra"
ES programmu daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67358069
vladislava.skele@jaunatne.gov.lv