Apbalvotas 2017. gada aktīvākās Rīgas jaunatnes organizācijas

2018.gada 31. janvārī Rīgas jauniešu centrā "Kaņieris" svinīgā gaisotnē tika pasniegtas Jaunatnes līdzdalības balvas par 2017. gadu. Balvas pasniegtas trīs nominācijās: "Līderu inkubators", "Inovācija 2017" un "Zelta partneris". Līdztekus tam ceremonijas laikā izteiktas atzinības nominācijās "Kultūru vēstnieks", "Neatlaidīgākā organizācija" un "Gada cerība".

Balvas pasniegšana ir kļuvusi par tradīciju un ik gadu iezīmē aizvien jaunas sadarbības iespējas starp pašvaldību un jaunatnes nevalstiskajām organizācijām Rīgas pilsētā.

Lai novērtētu gada laikā paveikto, tiek izveidota īpaša komisija, kuras sastāvs ir dinamisks. Tajā ir pārstāvēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk – RD IKSD), Rīgas jauniešu centrs "Kaņieris" un divas jaunatnes organizācijas, kuras iepriekšējā gadā ieguvušas balvu.

Katru gadu Jaunatnes līdzdalības balva ir izcilu jauno mākslinieku autordarbi. Šogad ir liels gods sadarboties ar Mākslas akadēmijas maģistrantu Kristapu Andersonu.

Jaunatnes līdzdalības balva nominācijā "Zelta partneris" par kvalitāti darbā ar jaunatni un sekmīgu sadarbību ar RD IKSD tika pasniegta biedrībai "Dzīves kvalitātes studija "FunA"".

Jaunatnes līdzdalības balvu nominācijā "Inovācija 2017" par mērķtiecīgu darbu jauniešu medijpratības un kritiskās domāšanas attīstībai saņēma biedrība "Avantis".

Savukārt nominācijā "Līderu inkubators" balvu saņēma biedrība "Go Beyond" par ieguldījumu jauniešu uzņēmīguma attīstībā un atbalstu jauniešu iniciatīvām.

Atzinības raksti tika pasniegti:

  • biedrībai ""AFS Latvija" Starpkultūru programmas" nominācijā "Kultūru vēstnieks" par starpkultūru dialoga veicināšanu un starptautiskās sadarbības darbā ar jaunatni popularizēšanu;
  • nodibinājumam "Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs" nominācijā "Neatlaidīgākā organizācija" par vērtībās balstītu ilggadēju darbu ar sociālā riska grupas jauniešiem;
  • biedrībai "MOT Latvija" Jaunatnes līdzdalības balvas nominācijā "Gada cerība" par strauju izaugsmi darbā ar jaunatni.

 Rīgas jauniešu centrs "Kaņieris" ir iespēju telpa Rīgas jauniešiem un viņu organizācijām, kur gūt zināšanas, prasmes un veidot savstarpējo sadarbību. Jauniešu centra uzdevums ir radīt un ikdienā uzturēt iekļaujošu, labvēlīgu un sadarbībai atvērtu vidi. "Kaņiera" motors ir Rīgas jaunatnes organizācijas, to vajadzības un izaicinājumi attīstībai. 2017.gadā "Kaņieris" ir notikuši 451 pasākumi, ko apmeklējuši 4253 jaunieši.

Papildu informācija:
Roberta Egle
Rīgas jauniešu centrs “Kaņieris” vadītāja
roberta.egle@riga.lv; 22078721
www.kopnica.lv