Annas Lindes fonda Latvijas tīkls izsludina mikro-grantu konkursu

Annas Lindes fonda Latvijas tīkls izsludina mikro-grantu konkursu aktivitāšu organizēšanai starpkultūru festivāla „Otrpus Vidusjūrai” ietvaros (no 2013. gada 19. līdz 28. aprīlim). Konkursa ietvaros jebkurai organizācijai (biedrībai, valsts, pašvaldības vai izglītības iestādei, utml.) ir iespēja saņemt nelielu finansējumu, lai noorganizētu pašiniciētu pasākumu starpkultūru festivāla „Otrpus Vidusjūrai” ietvaros.

Kas ir Starpkultūru festivāls „Otrpus Vidusjūrai”?
Starkultūru festivāls „Otrpus Vidusjūrai” desmit dienu laikā no 2013. gada 19. līdz 28. aprīlim sniegs iespēju Latvijas iedzīvotājiem iepazīt tādas Vidusjūras reģiona valstis kā Maroka, Libāna, Turcija, Ēģipte, Izraēla un citas. Tā laikā notiks virkne kultūras pasākumu, kuros redzēsim, dzirdēsim, izdejosim un izgaršosim ne tikai šī reģiona spēcīgās tradīcijas, bet iepazīsim to arī no mūsdienu skatu punkta.
                                                                                                                                   

Festivāls ir daļa no Annas Lindes EuroMed  fonda starpkultūru dialogam (ALF) Latvijas tīkla aktivitātēm. Festivāla mērķis ir veicināt sadarbību ar dienvidu un austrumu Vidusjūras reģionu , ļaujot pasākumu dalībniekiem labāk iepazīt un izprast reģiona kultūru no visdažādākajiem aspektiem un atklājot kopīgo, atšķirīgo un interesanto.

Festivāls sastāvēs no dažādiem izglītojošiem, izklaidējošiem un kultūras pasākumiem, ko organizēs Annas Lindes fonda tīkla organizācijas sadarbībā ar citām institūcijām/organizācijām – radošās darbnīcas, izstādes, filmu skates, “tematiskie vakari” (jauniešiem, u.c.), dzejas lasījumi, deju meistarklases/paraugdemonstrējumi, valodu lekcijas, semināri, diskusijas, ēdienu degustācijas, fotoizstādes, koncerti, ielu akcijas, u.c.

Festivāls tiks atklāts ar EuroMed sadarbības forumu, kuru laikā diskutēsim par EuroMed sadarbības perspektīvām Latvijas kontekstā. 

Festivāla kulminācija – Starpkultūru vakars – paredzēts kā pasākums, kura ietvaros paralēli tiks īstenota plaša programma sākot ar saldumu degustācijām, eksotisku deju paraugdemonstrējumiem, ballīti Tuvo Austrumu deju ritmos, vīdžeju projekcijām, līdz diskusijām ar cilvēkiem no Vidusjūras valstīm, īsfilmu skatēm, dzejas lasījumiem un laikmetīgās dejas priekšnesumiem.

Kam paredzēts finansējums?
Pasākuma formu un saturu nosaka katra organizācija pati. Galvenais, lai organizētā aktivitāte palīdzētu sasniegt Festivāla mērķi, ļaujot pasākumu dalībniekiem labāk iepazīt un izprast reģiona kultūru no visdažādākajiem aspektiem un atklājot kopīgo, atšķirīgo un interesanto. Jo radošākas idejas – jo labāk!

Mikro-grantu konkursā finansējumu var pieprasīt atsevišķam pasākumam vai arī aktivitātei festivāla kulminācijas – Starpkultūru vakara – ietvaros.

No savas puses mēs piedāvāsim iespēju pie sevis uzaicināt dažādus resursu cilvēkus (piemēram, kādreizēju NVO aktīvistu un tagad radio direktoru no Tunisijas, kam ir talants runāt un varētu izstāstīt par jebko, kas interesē saistībā ar Tunisiju; stāstu stāstītāju no Jordānijas, kas varētu iepazīstināt ar stāstu stāstīšanas kultūru; filmu režisori no Izraēlas, kas varētu pastāstīt par dažādiem dzīves aspektiem Izraēlā; aktīvistus no Arābu kultūras centra Latvijā, kas varētu izstāstīt, kā ir arābiem dzīvot Latvijā, vadīt arābu valodas mini nodarbības vai gatavot ēst, utml.), filmas un izstādes, utml. Šobrīd apkopojam, kas varētu būt iespējams un ziņosim nedaudz vēlāk.

Kad un kā var pieteikties finansējumam?
Pieteikšanās līdz 2013. gada 7. februārim nosūtot elektroniski aizpildītu anketu (pielikumā) uz e-pasta adresi: alf@jaunatne.gov.lv. Pieteikuma anketa ir ļoti vienkārša un īsa.

Kādi līdzekļi ir pieejami?
Kopējais pieejamais finansējuma mikro-grantu konkursam ir 2475,00 Ls. Maksimālais mikro-granta apjoms vienam pasākumam nevar pārsniegt 350,00 Ls. No pieredzes zinām, ka daudzas labas idejas ir iespējams realizēt arī par daudz mazākiem līdzekļiem, tādēļ aicinām jūs būt radošiem un ar daudz mazāku finansējumu realizēt dažādas interesantas iniciatīvas.

No mikro-grantu konkursa līdzekļiem var segt izmaksas, kas tieši saistītas ar pasākuma aktivitāšu realizēšanu, bet nevar segt izdevumus, kas saistīti ar pamatlīdzekļu un aprīkojuma iegādi un koordinatora atalgojumu.

Kā tiks vērtēti mikro-grantu konkursa pieteikumi?
Lai izvērtētu pieteikumus, tiks izveidota komisija no ALF biedrorganizācijām un ekspertiem. Tiks ņemti vērā šādi kritēriji:

-    Pasākuma idejas radošums un oriģinalitāte
-    Atbilstība festivāla mērķim
-    Spēja piesaistīt pasākumam plašāku apmeklētāju loku
-    Pasākuma ietekme un rezultāti
-    Paredzēto izdevumu efektivitāte mērķa sasniegšanai

Piešķirot finansējumu, prioritāte tiks dota ALF Latvijas tīkla biedrorganizācijām (vairāk informācija par to, kā kļūt par ALF biedroranizāciju: http://www.annaslindesfonds.lv/latvijas_tikls), tomēr arī citas organizācijas var pieteikt savas iniciatīvas realizācijai.

Vairāk informācijas:
Ieva Grundšteine
Annas Lindes EuroMed fonds starpkultūru dialogam
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Tālr.: 67356268
ieva.grundsteine@jaunatne.gov.lv