"Animate the Change" - apmācību kurss par animācijas tehnikām

Starptautiskā apmācību kursā "Animate the Change" 24 jauniešu līderi  no Eiropas diskutēs par aktīvu līdzdalību, diskrimināciju un to, kā iesaistīt plašāku publiku diskusijās pat dažādām tēmām, izmantojot ielu animācijas metodes. Apmācību kurss notiks 2013. gada 9. - 18. jūlijā Pērnavā, Igaunijā. Pieteikšanās: līdz 7. jūnijam!

Pieteikties var jaunatnes darbinieki, apmācītāji, jauniešu līderi, projektu vadītāji, jaunatnes politikas veidotāji un Eiropas Brīvprātīgā darba mentori, kas ir aktīvi globālās izglītības un vietējās sabiedrības attīstības jomā. Jaunatnes darbiniekiem ikdienas darbā nav pārāk daudz izglītības iespēju, kas ļautu viņiem ienest globālo dimensiju jaunatnes darbā un tādējādi sasniegt vairāk jauniešu savā dzīvesvidē. Projekta laikā jaunatnes darbiniekiem un līderiem būs iespēja dziļāk atklāt globālas tēmas un sociālo iekļaušanu, kā arī ienest šīs svarīgās dimensijas savā darbā.

Apmācības mērķi:
-palielināt jauniešu un jaunatnes darbinieku zināšanu līmeni par tēmām: aktīva līdzdalība, diskriminācija, korupcija, globālās saiknes, sociālais un globālais taisnīgums, sociālā izslēgšana;
-radīt pozitīvas attieksmes pret sociālo iekļaušanu un globālajiem jautājumiem;
-iedrošināt jauniešu līdzdalību un viņu iesaisti sociālajos procesos;
-attīstīt kopīgās atbildības izjūtu savu vietējo sabiedrību nākotnei – no globālās un sociālās perspektīvas;
-attīstīt prasmes ielu animācijas un kampaņu veidošanas metodēs (ielu teātris, klaunāde, žonglēšana, flešmobi, animācija u.c.);
-mudināt dalībniekus darboties kā pārmaiņu multiplikatoriem  savā organizācijā un reģionā;
-iepazīstināt ar ES programmu „Jaunatne darbībā” kā lielisku palīgu sociālajā iekļaušanā un mācīšanās iespēju izmantošanā.

Apmācību kursa laikā dalībnieki atklās globālās tēmas un  to, kā pielietot moto „domā globāli, rīkojies lokāli” viņu pašu dzīvē un organizācijās, iegūstot jaunas alternatīvas metodes, kas noder jauniešu apzināšanās veicināšanai, informācijas izplatīšanai un sociālās iekļaušanas veicināšanai.

Darba valoda: angļu
Organizators: eesti erinoorsootöö ühing noOR
Līdzfinansējums: LVL 20

20 LVL ir vienīgais dalībnieka ieguldījums, visas pārējās izmaksas (t.sk., ceļa izmaksas) tiek segtas no ES programmas „Jaunatne darbībā” līdzekļiem.

Pieteikšanās apmācībām iespējama līdz 2013. gada 7. jūnijam  SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē: http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/ani...

Sīkāka informācija par apmācībām angļu valodā:  http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/ani...

Papildus informācija:
Vladislava Šķēle
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore
E-pasts: vladislava.skele@jaunatne.gov.lv
Tālrunis: 67358069